Sjöräddningen
i gång i Hudiksvall

Sjöräddningssällskapet har sjösatt en av båtarna inför årets säsong, Rescue Hemsö (bilden). Det är en 7,3 meter lång båt, som är en av två räddningsbåtar i Hudiksvall.

– Nu är första båten i vattnet, vilket betyder att vi är operativa, säger Bernt Enebom, stationsansvarig i Hudiksvall, till Helahälsingland.se.

Rescue Hemsö är en mindre båt, som sjöräddningsstationen i fjol fick som extrabåt. Den har varit i tjänst sedan 1994, bland annat på Öland och i Örnsköldsvik.

Förberedelserna för sjösättningen har pågått sedan november 2019.

Sjöräddningssällskapet är en ideell verksamhet. Hudiksvallsstationen ryckte förra året ut cirka 25 gånger. Hälsingekusten har totalt tre sjöräddningsstationer:

• Hudiksvalls sjöräddningsstation är äldst, grundad 1997, men inte först. Den började som filial till stationen i Stocka, som länge var enda sjöräddningsstation i Hälsingland. Stocka stängde år 2000. RS Hudiksvall, som stationen heter i sjöräddningsvärlden, har cirka 17 frivilliga.

• Lönnångers sjöräddningsstation, grundad 2001, tog över från Stocka för att erbjuda sjöräddning längs i första hand Nordanstigs kust. RS Lönnånger har cirka 17 frivilliga.

• Söderhamns sjöräddningsstation, grundat 2005, är en viktig länk mellan sjöräddningsstationerna i Hudiksvall och Gävle. RS Söderhamn har cirka 40 frivilliga och är därmed störst i Hälsingland.

Utryckningarna handlar om allt från skeppsbrott till bensinstopp, men också om sjuktransporter för regionerna.

RS Hudiksvall har en andra båt, Rescue Evert Taube. Planerna är att sjösätta den under nästa vecka.

Sjöräddningssällskapet har sjuttiotalet räddningsstationer längs Sveriges kuster samt i fem största insjöar plus Bolmen, Siljan och Helgasjön.

Sjöräddningssällskapet, eller som det egentligen heter, Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS), är en ideell förening, grundad 1907. Den står dock för huvuddelen av all sjöräddning i Sverige. Sjöräddningssällskapet ingår via avtal med Sjöfartsverket i den organiserade sjöräddningen, där Kustbevakningen, Sjöpolisen och andra också ingår.

Sjöräddningssällskapet gör flest utryckningar av alla. Det medverkar i cirka 80 procent av alla sjöräddningsuppdrag i Sverige.

Jörgen Bengtson
Foto: Sjöräddningssällskapet