Sverige får
licensjakt på säl

Naturvårdsverket har beslutat att införa licensjakt på gråsäl, med start 20 april 2020. Totalt får säljägare fälla 2 000 gråsälar längs Östersjökusten. Årets säljakt gäller till 31 januari 2021.

Kvoten är gemensam för hela Sverige. Det betyder att Gävleborg inte längre har en liten kvot. Så var fallet när säljakten bara fanns i form av skyddsjakt, som hade olika restriktioner, vilket inte gjorde det möjligt att jaga all säl på föreskriven tid.

– Vi inför nu licensjakt på gråsäl. Gråsälspopulationen är livskraftig och har haft en god tillväxt under flera år. En starkt bidragande orsak till att licensjakt införs är att skadorna på fisket ökar och har gjort så en längre tid. Sälar tar fisk ur fiskenät och förstör fiskeredskap, säger Marcus Öhman, enhetschef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande på verkets webbplats.

– Tidigare har endast skyddsjakt varit tillåtet inom ett begränsat område i direkt anslutning till pågående fiske. Nu kan jakten bedrivas i större områden, säger han.

Säljakten gäller längs hela Sveriges östra kustlinje, från Norrbotten i norr till Skåne i söder. Undantaget från jakt är nationalparksområden och under vissa tider områden med särskilt områdesskydd.

Förra året tillät Naturvårdsverket skyddsjakt på 1 100 gråsälar i Sverige som helhet, varav 200 i Gävleborg.

Sälen är ett stort problem längs Hälsingekusten och andra kuststräckor, där sälen är talrik och konkurrerar med fiskare om fisken som föda.

Licensjaktens huvudsyfte är att förekomma och förhindra de skador som gråsäl orsakar yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige, säger Naturvårdsverket.

I svenska vatten finns tre sälarter – gråsäl och vikaresäl i Östersjön samt knubbsäl på Västkusten. Det finns även en genetisk avskild population av knubbsäl i Östersjön som kallas Kalmarssundspopulationen.

Förutom licensjakten blir det skyddsjakt på 900 knubbsälar och 400 vikare i södra Sverige.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om sälar och säljakt: Mer säljakt i Gävleborg (1 december 2019), : Ja till jakt på säl (19 juli 2019), Licensjakt på gråsäl på gång (5 juni 2019), Öppning för licensjakt på säl (6 april 2019), Ökad säljakt i Östersjön? (13 september 2018), Nödvändigt skjuta fler sälar (22 maj 2018), Ökad jakt på gråsäl (19 april 2018), Sälexplosion på Hälsingekusten (14 september 2016), Licensjakt på säl? (25 juli 2016), Säljakt på onsdag (17 april 2016), Fastfrusen säl fick julklapp (23 december 2015), Tumlarskrämma lockar sälar (12 september 2015), Säl växande problem (21 augusti 2015), Fri jakt på säl (28 april 2015), Fler sälar på Hälsingekusten (24 januari 2015), Licensjakt på säl? (30 juni 2013) och Krav på ökad säljakt (22 november 2012).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay