Mer säljakt
i Gävleborg

Naturvårdsverket utökar skyddsjakten på gråsäl i Gävleborg, för att det finns fortsatt risk för skador för fisket.

Naturvårdsverket utökar nästa år skyddsjakten på säl med 50 procent i länet. Fram till 31 januari 2020, får man jaga ytterligare 100 gråsälar i Gävleborg. Tidigare var tilldelningen 200 sälar.

I april 2019 beslutade Naturvårdsverket om skyddsjakt på 1 100 gråsälar i Sverige som helhet, varav 200 i Gävleborg. Bakgrunden var att ovanligt många av den tidigare tilldelningen av sälar redan var fällda. Tidigare har antalet fällda djur i Gävleborg vanligen varit mindre än tilldelad jaktkvot.

I beslutet skriver Naturvårdsverket att sälskadorna på fisket under 2018 har varit betydande och att samtliga kustlän rapporterat in skador. Verket hänvisar också till Hav- och vattenmyndigheten (HAV), som i en rapport från 2014 påvisar att den ekonomiska skadan på infiskningsvärdet uppgick till drygt 33 miljoner kronor, trots att de så kallade dolda skadorna inte räknats med. Sedan dess bedömer experterna att skadorna inte har minskat och inte heller kommer att göra det under 2019.

Regeringen beslutade tidigare i år att ändra jaktförordningen och ge Naturvårdsverket rätt att besluta om licensjakt på gråsäl.

Den tidigare nästan utrotade gråsälen har vuxit så i antal att den får negativa konsekvenser för torskbeståndet och kustfisket i Hälsingland och andra delar av Sverige. Sälar och människor konkurrerar om samma föda: fisk. Sälarna älskar samma fisk som människor: lax, sik och strömming.

Det utökade skyddsjaktsbeslutet gäller Gävleborgs, Gotlands och Skåne län, med 100 sälar för Gävleborg och Gotland samt 50 för Skåne.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om sälar och säljakt: Ja till jakt på säl (19 juli 2019), Licensjakt på gråsäl på gång (5 juni 2019), Öppning för licensjakt på säl (6 april 2019), Ökad säljakt i Östersjön? (13 september 2018), Nödvändigt skjuta fler sälar (22 maj 2018), Ökad jakt på gråsäl (19 april 2018), Sälexplosion på Hälsingekusten (14 september 2016), Licensjakt på säl? (25 juli 2016), Säljakt på onsdag (17 april 2016), Fastfrusen säl fick julklapp (23 december 2015), Tumlarskrämma lockar sälar (12 september 2015), Säl växande problem (21 augusti 2015), Fri jakt på säl (28 april 2015), Fler sälar på Hälsingekusten (24 januari 2015), Licensjakt på säl? (30 juni 2013) och Krav på ökad säljakt (22 november 2012).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay