Oreglerat flöde
i Hamrångefjärden

Mark- och miljödomstolen har sagt ja till att slopa regleringen av Hamrångeån, som mynnar ut i sjön Hamrångefjärden, norr om Gävle. Domen innebär att markägaren, Stora Enso Pulp, kan ta bort dammluckorna och förvandla Hamrångefjärden till ett oreglerat vatten.

– Vi är mycket nöjda med utslaget. Det här tror vi kommer att bli bra både för oss och för bygden. Det kommer att bli bra för fiskelivet där också, kommenterar Lars Eriksson, chef för strategisk planering på Stora Enso Pulp, till Sveriges Radio P 4 Gävleborg.

Hamrångeån har varit reglerad i cirka hundra år. Eftersom Stora Enso lagt ner både pappersbruket och sågverket i Norrsundet, har bolaget inget intresse av att underhålla dammar och hålla fast vid en reglering av åar och sjö.

Mark- och miljödomstolen ger Stora Enso Pulp tillstånd att anlägga en ny huvudfåra förbi regleringsdammen i Norrsundet, fylla igen nuvarande utloppet och riva överfallsdammarna i Sörsundet.

Samtidigt upphäver domstolen gamla vattendomar för Norrsundet och Sörsundet.

Stora Enso räknar med att göra klart arbetet under sommaren 2020 eller 2021.

I Långvind har den nya ägaren till bruket, Holmen Skog AB, snarlika planer. Holmen Skog vill riva dammarna i Långvinds ström och ersätta dem med överfallsdammar. Det innebär bland annat att Kvarndammen (bilden visar Kvarndammsfallet) skulle försvinna.

Holmen Skog har kallat till ett möte om detta den 4 december i år. Dock har bolaget inte kallat alla berörda markägare och lokala föreningar som Långvinds byalag.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om planerna i Hamrångefjärden: Hamrångefjärden fall för Miljödomstolen (11 oktober 2019).

Text och foto:
Jörgen Bengtson