Licensjakt på
gråsäl på gång

Regeringen flaggar för licensjakt på gråsäl. Stammen har vuxit sig så stor att den innebär problem för miljön. På Hälsingekusten är sälarna många, till fiskarnas förtret.

Sälar och människor konkurrerar om samma föda: fisk. Sälarna älskar samma fisk som människor: lax, sik och strömming.

Sälarna orsakar stora skador på miljö och fiske. Den nuvarande skyddsjakten har inte lett till en minskning av gråsälens bestånd. Licensjakten har haft så många förbehåll att den årliga kvoten aldrig blivit uppfylld. År 2018 fick 680 gråsälar skjutas. På grund av restriktioner kring jakten, blir antalet skjutna sälar färre.

Skyddsjakten på gråsäl finns för att minimera skador på främst fiskeredskap, vilket fått skarp kritik från bland andra kustfiskare och jägarorganisationer.

Naturvårdsverket föreslog redan 2013 licensjakt på säl i Östersjön. Tanken var att den skulle kunna fungera som licensjakten på varg gör i dag, det vill säga att ett visst antal djur för skjutas i ett visst område varje år.

Nu flaggar regeringen för förändringar i jaktförordningen, som öppnar för licensjakt på gråsäl.

Tidskriften Svensk Jakt skriver på nätet (3 juni 2019) att regeringen väntas fatta beslut inom några veckor.

– Ett mycket positivt och välkommet beslut av regeringen, säger Bo Sköld, generalsekreterare för Svenska Jägarförbundet, i Svensk Jakt.

Gråsälen, liksom knubbsälen, höll på att bli utplånad under 1900-talet, först av jakt, sedan av miljögifter. Gråsälen minskade från nära 100 000 djur i början av 1900-talet till som minst 2 000-3 000 djur i början av 1980-talet. Sedan dess har den återhämtat sig väl mycket. I dag finns det cirka 50 000 sälar i Östersjön.

Torskforskare Sture Hansson kom 2018 fram till att säl och skarv äter minst lika mycket fisk som fiskarna tar upp. Detta påverkar de ofta sviktande fiskebestånden i Östersjön, rapporterade Sveriges Radio P 4 Gävleborg förra året (12 september 2018).

I svenska vatten finns tre sälarter – gråsäl i Östersjön, vikaresäl i Bottenviken och knubbsäl på Västkusten. Det finns även en genetisk avskild population av knubbsäl i Östersjön som kallas Kalmarssundspopulationen.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om sälar och säljakt: Ökad säljakt i Östersjön? (13 september 2018), Nödvändigt skjuta fler sälar (22 maj 2018), Ökad jakt på gråsäl (19 april 2018), Sälexplosion på Hälsingekusten (14 september 2016), Licensjakt på säl? (25 juli 2016), Säljakt på onsdag (17 april 2016), Fastfrusen säl fick julklapp (23 december 2015), Tumlarskrämma lockar sälar (12 september 2015), Säl växande problem (21 augusti 2015), Fri jakt på säl (28 april 2015), Fler sälar på Hälsingekusten (24 januari 2015), Licensjakt på säl? (30 juni 2013) och Krav på ökad säljakt (22 november 2012).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay