Ökad säljakt
i Östersjön?

Naturvårdsverket vill öka skyddsjakten på säl i Östersjön. Just nu är ett förslag om utökad skyddsjakten ute på remiss. Naturvårdsverket vill tillåta skyddsjakt i Sveriges ekonomiska zonen i Östersjön, som ligger utanför territorialvattengränsen.

Sedan år 2000 har fiskare, som får fångst eller redskap förstörda av säl, kunnat ansöka om skyddsjakt hos Naturvårdsverket. År 2018 fick 680 gråsälar skjutas. På grund av restriktioner kring jakten, blir antalet skjutna sälar alltid färre.

Naturvårdsverket föreslog 2013 licensjakt på säl i Östersjön. Tanken var att den skulle kunna fungera som licensjakten på varg gör i dag, det vill säga att ett visst antal djur för skjutas i ett visst område varje år. Frågan om licensjakt är fortfarande inte avgjord hos näringsdepartementet.

På Hälsingekusten är sälarna många, till fiskarnas förtret. Sälar och människor konkurrerar om samma föda: fisk. Sälarna älskar samma fisk som människor som lax, sik och strömming.

Gråsälen, liksom knubbsälen, höll på att bli utplånad under 1900-talet, först av jakt, sedan av miljögifter. Gråsälen minskade från nära 100 000 djur i början av 1900-talet till som minst 2 000-3 000 djur i början av 1980-talet. Sedan dess har den återhämtat sig väl.

Enligt Naturhistoriska riksmuseet, som håller koll på sälbestånden, finns det mellan 30 000 och 50 000 sälar i Östersjön.

Torskforskare Sture Hansson har nyligen kommit fram till att säl och skarv äter minst lika mycket fisk som fiskarna tar upp. Detta påverkar de ofta sviktande fiskebestånden i Östersjön, rapporterar Sveriges Radio P 4 Gävleborg (12 september 2018).

Sture Hansson anser att jakten bör gå över från att bara se till att skydda fisket till att minska själva sälbeståndet.

– Det handlar inte om utrotning. På samma sätt som vi inte utrotar älgen när vi jagar den, så ska vi inte utrota sälen, säger han till SR P 4 Gävleborg.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om sälar och säljakt: Nödvändigt skjuta fler sälar (22 maj 2018), Ökad jakt på gråsäl (19 april 2018), Sälexplosion på Hälsingekusten (14 september 2016), Licensjakt på säl? (25 juli 2016), Säljakt på onsdag (17 april 2016), Fastfrusen säl fick julklapp (23 december 2015), Tumlarskrämma lockar sälar (12 september 2015), Säl växande problem (21 augusti 2015), Fri jakt på säl (28 april 2015), Fler sälar på Hälsingekusten (24 januari 2015), Licensjakt på säl? (30 juni 2013) och Krav på ökad säljakt (22 november 2012).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay