Ja till
jakt på säl

I går beslutade regeringen att tillåta licensjakt på gråsäl. Det finns ett förbehåll: jakten måste vara vetenskapligt befogat ur ett ekosystemperspektiv.

Regeringsbeslutet gäller en ändring i jaktförordningen, som ger Naturvårdsverket rätt att besluta om licensjakt på gråsäl.

Den tidigare nästan utrotade gråsälen har vuxit så i antal att den får negativa konsekvenser för torskbeståndet och kustfisket i Hälsingland och andra delar av Sverige. Sälar och människor konkurrerar om samma föda: fisk. Sälarna älskar samma fisk som människor: lax, sik och strömming.

Sälen trasar sönder fiskeredskap för mer 50 miljoner kronor per år och tar fisk i fiskarnas nät, rapporterar Sveriges Radio P 4 Gävleborg (18 juli 2019).

– Situationen för Östersjötorsken är allvarlig och vi behöver se över alla våra verktyg för att skydda beståndet. Därför har regeringen idag beslutat om att öppna upp för licensjakt på gråsäl. Samtidigt är det nödvändigt att vi utforskar fler möjliga åtgärder, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i ett uttalande.

Samtidigt som regeringen säger ja till licensjakt, får Havs- och vattenmyndigheten (HAV) och Naturvårdsverket i uppdrag att se över förvaltningsplanen för gråsäl och föreslå åtgärder för att skydda torskbestånden.

Den nuvarande skyddsjakten på säl har inte lett till en minskning av gråsälens bestånd. Licensjakten har haft så många förbehåll att den årliga kvoten aldrig blivit uppfylld. Naturvårdsverket föreslog redan 2013 licensjakt på säl i Östersjön. Tanken var att den skulle kunna fungera som licensjakten på varg gör i dag, att ett visst antal djur får skjutas i ett visst område varje år.

Gråsälen, liksom knubbsälen, höll på att bli utplånad under 1900-talet, först av jakt, sedan av miljögifter. Gråsälen minskade från nära 100 000 djur i början av 1900-talet till som minst 2 000-3 000 djur i början av 1980-talet. Sedan dess har den återhämtat sig väl mycket. I dag finns det cirka 50 000 sälar i Östersjön.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om sälar och säljakt: Licensjakt på gråsäl på gång (5 juni 2019), Öppning för licensjakt på säl (6 april 2019), Ökad säljakt i Östersjön? (13 september 2018), Nödvändigt skjuta fler sälar (22 maj 2018), Ökad jakt på gråsäl (19 april 2018), Sälexplosion på Hälsingekusten (14 september 2016), Licensjakt på säl? (25 juli 2016), Säljakt på onsdag (17 april 2016), Fastfrusen säl fick julklapp (23 december 2015), Tumlarskrämma lockar sälar (12 september 2015), Säl växande problem (21 augusti 2015), Fri jakt på säl (28 april 2015), Fler sälar på Hälsingekusten (24 januari 2015), Licensjakt på säl? (30 juni 2013) och Krav på ökad säljakt (22 november 2012).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay