E 4:an i Nordanstig
försenad ännu en gång

Nya Europaväg 4 i Nordanstig blir försenad ännu en gång. Nu ligger den minst fem år efter planerna.

– Den främsta orsaken till tidsförskjutningen är att vi behöver mer tid för projektering och framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen , skriver Trafikverket i nyhetsbrev 18, 2020, om den nya E 4-an.

Sträckningen är en 22 kilometer lång, mötesfri väg. Den går mellan Kongsberget (Harmånger) och Gnarp.

Enligt Trafikverkets nya planer kommer vägplanen att bli klar först våren 2023. Efter det kan vägbygget börja.

Trafikverkets planer är att bygga en trefilig väg, alltså omväxlande en och två fält. Närmast berörda kommuner– från Söderhamn i söder till Sundsvall i norr – har länge argumenterat för två körfält i vardera riktningen, alltså motorväg. De har även uppvaktat regeringen om detta.

– År 2018 startar bygget av ny mötesfri E 4:a på 22 kilometer på sträckan Kongsberget–Harmånger, skrev Langvind.com i december 2015, för så såg Trafikverkets planer ut då.

Sedan dess har bygget blivit minst fem år försenat.

Trafikverket har en webbplats för vägen, för den som vill välja planerna.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare haft flera artiklar om nya E 4:an genom Nordanstig: Ökat hopp om motorväg på kusten (24 mars 2018), Ny E 4 väster om Harmånger (16 februari 2018), Lutar åt att nya E 4:an går öster om Harmånger (29 september 2017) och Nytt E 4-avsnitt 2018 (11 december 2015).

Jörgen Bengtson