Backar om vindkraft
på Jungfrukusten

Planerna på havsbaserad vindkraft på Jungfrukusten tog en vändning i veckan, när bolaget Svea Vind Offshore drog tillbaka sin ansökan om vindkraftsparken Utposten utanför Gävle. Bolaget räknar med att komma med en ny ansökan, där planerade 40 vindkraftverk blir 26.

Samma mängd el kan produceras med 26 istället för 40 vindkraftverk, enligt bolagets verkställande direktör Mattias Wärn (bilden).

Svea Vind Offshore planerar alltså fortsatt för vindkraftsparken Utposten. Till denna kommer ytterligare tre parker, Utposten II, Utknallen och Gretas klackar. Planer finns för ytterligare två vindkraftsparker, längre ut i havet.

Frågan om vindkraft till havs splittrar politiken i Gävle kommun, där Vänsterpartiet oväntat bytte sida i början av maj 2020 och ställde sig på motståndarnas sida (M-L-KD-SD.. Mark- och miljödomstolen hade bett om kommunens åsikt om Svea Vind Offshores ansökan, men den faller nu i avvaktan på ny ansökan.

Svea Vind Offshore planerar för fyra vindparker längs Gästrikekusten och Hälsingekusten, med vindkraftverk på upp till 350 meters höjd, från söder till norr:

Utknallen: cirka 18 kilometer från land och cirka 27 kilometer nordost om Gävle. Upp till 55 vindkraftverk, fördelade på 65 kvadratkilometer hav. Beräknad elproduktion: cirka 2 terawattimmar per år.

• Utposten: cirka 6 kilometer öster om Norrsundet och cirka 4 kilometer från spetsen av Iggön. Tjugoesex vindkraftverk, fördelade på 15 kvadratkilometer hav. Beräknad elproduktion: cirka 1 terawattimma per år

Utposten II: cirka 15 kilometer från land och cirka 16 kilometer öster om Axmar bruk, på gränsen till Söderhamns kommun. Upp till 50 vindkraftverk, fördelade på 36 kvadratkilometer hav. Beröknad elproduktion: cirka 1,5 terawattimmar per år.

Gretas klackar: cirka 25 kilometer från land och cirka 30 kilometer öster om Söderhamns stad, på gränsen till Hudiksvalls kommun. Upp till 65 vindkraftverk, fördelade på 57 kvadratkilometer hav. Beräknad elproduktion: cirka 2,2 terawattimmar per år.

Svea Vind Offshore är specialiserad på vindkraftprojekt, som är relativt nära land (10–27 kilometer), ligger på relativt grunt vatten (10–30 meter), har starkt elnät på land, erbjuder möjliga synergier med energilager och vattenbruk, har goda vindförhållanden, finns i hav som är mindre korrosivt, ligger i hav utan tidvatten samt ligger i riksintresse för vindbruk. Kort sagt: Östersjön.

Långvind.com har haft en tidigare artikel om Svea Vind Offshores planer: Havsbaserad vindkraft på gång (4 mars 2020) och Vindkraft till havs på Jungfrukusten? (2 september 2018).

Jörgen Bengtson
Foto: Svea Vind Offshore