Tufft för tumlare
i Östersjön

Tumlare har det tufft att överleva i Östersjön. Den lilla valen, som finns i våra vatten, är akut hotad. Nu slår Havs- och vattenmyndigheten (HAV) larm.

Söndag 17 maj är Östersjötumlarens dag. Bilden visar en tumlare, dock vet vi inte vilken typ.

– Vi har tre olika populationer av tumlare i Sverige. Vi brukar kalla dem Nordsjöpopulationen, Bälthavspopulationen och Östersjöpopulationen. När det gäller de två första så verkar de ligga ganska stabilt, men för Östersjöpopulationen är det riktigt illa ställt. Man tror att det bara är cirka 500 individer kvar, skriver HAV i ett pressmeddelande i dag.

De största hoten mot Östersjötumlaren är, enligt HAV, ”bifångst, miljögifter och undervattensljud”. Historiskt har även jakt minskat beståndet. I dag finns bara ”en liten rest kvar av det stora antalet tumlare som fanns tidigare”.

HAV arbetar med flera åtgärder för att förbättra läget.

– Vi finansierar bland annat forskning och övervakning, försöker informera om problemen och är pådrivande gällande möjliga åtgärder. Det är stora och komplexa frågor där många aktörer blir involverade, skriver HAV.

HAV vill också ha hjälp av båtägare och andra som ser tumlare.

– Om man ser tumlare så kan man rapportera det via Naturhistoriska riksmuseets rapporteringsformulär eller till Artdatabanken. Det gäller både levande och döda strandade tumlare som är i gott skick. När det gäller strandade tumlare behöver det gå ganska snabbt. Kontaktpersoner att ringa finns på Naturhistoriska riksmuseets hemsida, skriver HAV.

– När det gäller båtägare så har ju många ekolod även på mindre båtar En åtgärd kan vara att stänga av ekolodet när man inte absolut behöver det, skriver HAV i pressmeddelandet.

Orsaken är att ekolodsljud kan skrämma tumlarna, vilka är skygga djuren som hör väldigt höga frekvenser.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay