Fritidsfisket
växer i Sverige

Fritidsfiskets popularitet har ökat än mer i Sverige. På ett år registrerar Havs- och vattenmyndigheten (HAV) en fjärdedel fler fritidsfiskare, en ökning från ungefär 1,3 miljoner 2018 till 1,6 miljoner 2019.

HAV har en generös definition på fritidsfiskare: det räcker att ha fiskat minst en gång i svenska vatten under året.

– Det är ett trendbrott, fritidsfisket har under ett antal år haft en nedåtgående trend, säger Gustav Enhol Blomqvist, utredare på HAV, i ett pressmeddelande i dag.

Under flera år har fritidsfisket minskat, både mätt i antal utövare, fiskedagar och fångst.

– Ökningen har främst skett i den yngre åldersgruppen 16-30 år och det är framför allt män som fiskar mer. Vi ser också att det är allt fler utanför storstadsregionerna som intresserar sig för fiske, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Fritidsfiske är allt fiske utan fiskelicens för havsfiske eller personlig fiskelicens för insjöfiske. Under 2019 var antal fiskedagar omkring 12,7 miljoner. Fångsten är cirka 4 700 ton fisk från sjöar och vattendrag samt 2 900 ton från havet.

Dominerande fångst – räknat på vikt – är abborre, gädda, öring och kräfta i inlandsfisket samt abborre, makrill och torsk i havsfisket.

Fritidsfiskets sammanlagda utgifter, inklusive investeringar, är enligt HAV-undersökningen omkring 10,6 miljarder kronor 2019.

Text och foto:
Jörgen Bengtson