Kusten får
ny järnväg

Det är sällan Långvind.com kan rapportera om ny järnvägsdragning läns Jungfrukusten. Men nu är det klart: Det blir ny järnväg från centrala Gävle till Gävle hamn i form av en skarp kurva.

Trafikverket vill bygga en järnvägskurva över Näringen i Gävle till Gävle hamn. Denna dragning tar mindre mark i anspråk än den ursprungliga planen. Dragningen berör dock ett antal fastighetsägare.

Stridsfrågan som nu är avgjord är en omdiskuterad kurva i södra delen av stadsdelen Näringen. Kurvan ska göra det lättare för tåg att köra in och ut till Gävle hamn. Trafikverkets tidigare plan var att spåret skulle gå i en större, s-formad kurva länge norrut i stadsdelen.

Det nya förslaget är en snävare kurva än vad Trafikverket normalt tillåter.

Fördelarna är flera: mindre mark går åt och kostnaderna blir lägre.

Spåren kommer dock att gå rakt över flera industrifastigheter, där verksamheten inte längre kan vara kvar.

Trafikverket räknar med byggstart tidigast år 2024.

Jörgen Bengtson