Många fler besök i
skyddade områden

Coronapandemin har gett ett uppsving för besök i nationalparker och naturreservat. I Gävleborgs två nationalparker, Färnebofjärdens nationalpark och Hamra nationalpark, har antalet besök ökat rejält i Färnebofjärden jämfört med 2019 – men den har minskat med 15 procent i Hamra.

Pandemin har fått många svenskar att semestra hemma under sommaren. ”Svemester” och ”hemester” har blivit nya begrepp.

Det har gjort att besöken i länets naturreservat och nationalparker ökat rejält. I Färnebofjärdens nationalpark registrerar länsstyrelsen hittills 98 procent fler besök än förra året. När hela 2020 är över, räknar länsstyrelsen med en ännu större ökning. Enligt länsstyrelsens tidigare uppskattning besökte 87 000 personer Färnebofjärdens nationalpark i fjol.

Nedgången i Hamra nationalpark i Ljusdal tror länsstyrelsen beror på kraftig minskning av antalet utländska besökare.

Länsstyrelsen har bra koll på besökarna i nationalparkerna, för där finns räknare. Alla nationalparker och än mer naturreservat – Gävleborgs län har drygt 220 naturreservat och tre kulturreservat – har dock inte räknare på plats. Därmed är det svårt att säga exakt hur många besök länets olika naturskyddade områden haft.

Men en tydlig indikation får ändå länsstyrelsen i och med att stigarna är mer upptrampade i år, att det har gått åt 50 procent mer ved än 2019 och att man varit tvungen att tömma soporna i många naturreservat två gånger per vecka istället för en.

– Det är så mycket folk ute i naturen i år. Då kommer verkligen alla anläggningar till användning. Det är det roligaste året som jag har varit med om, säger Anders Berglund, naturbevakare på Länsstyrelsen Gävleborg, i ett pressmeddelande (17 september 2020).

Jörgen Bengtson
Karta: Länsstyrelsen