Eggegrund viktigt
för sjöfart – och fåglar

Eggegrund är inte bara Jungfrukustens sydöstra utpost och en viktig fyr för sjöfarten. Den lilla ön är också viktig för ringmärkning av fåglar.

Just nu pågår ringmärkning av fåglar på Eggegrund. Fåglarna på väg ut i världen ser här land för första gången på ett tag och går ner för att hitta mat.

Fågelstationsansvarige Per Aspenberg har ringmärkt fåglar på Eggegrund sedan 1977, bland andra trädkrypare, större hackspett, rödhake och gärdsmyg. Han har sett andra fåglar försvinna och även märkt av klimatförändringarna.

– Ja, fåglarna kommer lite tidigare på våren, och då tror man att de ska flyga iväg tidigare på hösten, men de förlänger i stället och vi hittar dem här senare på hösten. Så det blir förändringar i fågelfaunan, berättar han för Sveriges Television Gävleborg (8 oktober 2020).

Eggegrund med grannen Gråsjälsbådan blev naturreservat 1996. Området utgör ett riksintresse för naturvården.

Eggegrund är en viktig sträck- och rastlokal för främst östliga fågelarter. Ön ingår sedan 1986 i Naturhistoriska riksmuseets nät av fågelstationer.

”Eggegrund har ett rikt fågelliv, här kan man skåda både häckande och rastande fåglar. Silvertärna, roskarl och tobisgrissla hör till de arter som häckar på ön. Här bedriver också ornitologerna ringmärkning”, skriver Länsstyrelsen Gävleborg i sin reservatsbeskrivning.

Eggegrund ligger längst ut i Gävlebukten, 20 kilometer från Gävle, och hör historiskt till Gävle stad. Eggegrund är inte längre ett grund, utan en liten ö. Eggegrund bestod tidigare av två öar. Is och stormar har dock skjutit ihop en grus- och klapperstensvall, som numera förenar dessa.

Redan tidigt fick Eggegrund en viktig roll för sjönavigationen. År 1695 lades en stor stenkummel upp som landningsbåk. Den första fyren tändes 1838 och underhölls till en början av Handelssocieteten i Gävle stad. År 1933 uppfördes ett nytt fyrtorn i betong (bilden).

Jörgen Bengtson
Foto: Esbjörn Hillberg

Nyheten uppdaterad 10 oktober 2020