Kraftig ökning
av vindkraft i länet

Vindkraftsproduktionen i Gävleborg bör öka från 1,6 terawattimmar  (TWh) till 7,5 TWh år 2040, en ökning på 369 procent. En betydande del av kraftproduktionen är förlagd till Gävleborgskusten, totalt sju områden på Jungfrukusten.

Energimyndighetens och Naturvårdsverkets generaldirektörer har tagit fram ett dokument, Nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad, som visar planerna län för län. För Sverige som helhet räknar de två myndigheterna med en elkraftsproduktion på 100 TWh om 20 år.

Enligt planen Fördelning av vindkraft mm ska 357 vindkraftsverk i Gävleborgs län producera 7,5 TWh el år 2040. Utgångspunkten är att varje verk har en genomsnittsturbin på 6 MW med 3 500 fullasttimmar. Dokumentet är daterad 7 oktober 2020.

De två myndighetscheferna har tagit fram initiativet inom ramen för Miljömålsrådet. I december 2020 ska strategin vara klar och redovisas för Miljömålsrådet. Arbetet med strategin startade i oktober 2018.

Jämförelsen med Sveriges största elproduktionsanläggningar visar vilken stor produktion det handlar om. Ett av Sveriges största vattenkraftverk, Harsprånget, producerar cirka 2 TWh per år. Sveriges största kärnkraftsreaktor, Oskarshamn 3, producerar cirka 9,4 TWh per år, enligt Wikipedia.

Ett annat sätt att mäta storheten är att jämföra med dagens vindkraftsproduktion. Enligt Wikipedia är prognosen för vindkraftsproduktionen i Sverigel 29 TWh 2020.

Enligt de båda myndigheterna skulle en utbyggnad till 7,5 TWh skapa 1 200 nya arbetstillfällen under byggnationerna och därefter sysselsättning under vindkraftverkens hela livslängd, dock på en betydligt lägre nivå.

Utgångspunkten för myndigheternas plan är att Sveriges elproduktionen ska vara 100 procent förnybar till 2040.

– Enligt Energimyndighetens bedömning kommer vindkraften att stå för merparten av den elproduktion som kommer att komma in till 2040, tack vare vindkraftens stora potential och låga produktionskostnader, skriver myndigheterna i en Frågor & svar om Nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad den 28 september 2020.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om Svea Vind Offshores planer, som omfattar en stor del av vindkraften till havs utanför Gävleborgs kust, och andra vindkraftverksplaner på kusten: Backar om vindkraft på Jungfrukusten (19 maj 2020), Havsbaserad vindkraft på gång (4 mars 2020), Sverige får havsplaner (18 december 2019), Vindkraft till havs på Jungfrukusten? (2 september 2018), Sverige på väg få havsplaner (28 mars 2018), ”Stadsplaner” även för hav (11 december 20169, Protester mot vindkraft (20 mars 2016), Havsvindkraft bra för djur (28 januari 2015), Vindkraft till havs på is (24 juni 2014), Tummetott till vindkraft (17 december 2013), Vindkraftsdebatt i Söderhamn (13 december 2013), Vindkraftverk på Hornslandet? (12 oktober 2013), Oklart med vindkraft till havs (5 oktober 2013), Vindkraft till Ödmården? (9 augusti 2013), Vindkraftsplan snart i mål? (3 juni 2013), Vindkraft bra för fiskar (10 augusti 2012), Rekordstor havspark (18 juli 2018), Framflyttad vindkraft (29 november 2011), Vindkraft på Enångerskusten? (20 november 2011), Vindkraft i kustbygden (11 juni 2011), Söderhamn satsar på vindkraft (16 mars 2011), Stor vindkraftspotential i Hudik (4 november 2010), Ja till vindkraft på Storgrundet (16 september 2010), Närmare vindkraft på Storgrundet (14 september 2010), Krav på mer vindkraft i Hudik (11 augusti 2010), Vindkraft till Hudiksvallskusten? (21 juli 2010) och Vindkraft på gång i skärgården (31 maj 2010).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay