Sverige får
havsplaner

Sverige har många planer för den fysiska miljön. Nu får Sverige snart ytterligare en typ av plan: havsplaner.

I går lämnade statliga Havs- och vattenmyndigheten (HAV) förslag till havsplaner till regeringen. Det är första gången Sverige gör statliga havsplaner.

– Havsplaner är till för att havet ska användas hållbart, nu och i framtiden. Havsplaneringen förenar näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål, säger Jakob Granit, HAV:s generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Nu återstår att regeringen ska beslutat om havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet (Kattegatt och Skagerrak), som är vad HAV föreslår.

– Havsplanerna vägleder om användningen av havet, sett till helheten. Planerna kommer att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar i beslut, planering och tillståndsprövningar, säger Jakob Granit.

En viktig fråga i havsplanerna är vindkraften.

– Vindkraft är en av de frågor som väckt mest synpunkter. Kanske för att det finns många sätt att se på vindkraften. Vindkraften behövs för att nå målet om 100 procent förnybar el till år 2040. Samtidigt får den inte störa Sveriges försvarsförmåga, och inte förstöra naturen i havet, säger Jakob Granit.

Havsplanerna täcker 123 000 kvadratkilometer, hela Sveriges ekonomiska zon och största delen av territorialhavet. Havsytan är ungefär lika stor som en fjärdedel av Sveriges landyta. Havsplanerna börjar en nautisk mil, knappt två kilometer, från kusten (baslinjen).

Alla EU-länder med havsområden ska ta fram havsplaner, i enlighet med EU:s ramdirektiv för havsplanering.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om havsplaner: Sverige på väg få ”havsplaner” (28 mars 2018), Stadsplan även för hav (11 december 2016), Hav i HAV-fokus på Almedalen (3 juli 2016) och Bättre havsförvaltning (28 mars 2014).

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay