Söderhamn har
störst skarvproblem

Länsstyrelsen Gävleborgs inventering av skarvar på Hälsinge- och Gästrikekusten visar att antalet bon ökar i Söderhamn och att Söderhamn har nästan 60 procent av länets alla skarvbon. Samtidigt ser dock länsstyrelsen att häckningen bara är fullföljd delvis – en följd av årets skarvjakt och störningsinsatser – vilket kan minska antalet bon och skarvar nästa säsong.

– Det har varit en ganska omfattande skyddsjakt i Söderhamns kommun. Den har skett under häckningsperioden, vilket leder till att det är osäkert hur många föräldrafåglar som fälts. Inventerarna kunde inte säga exakt vilken status kolonierna har, säger Elina Eriksson, handläggare på länsstyrelsen, till Helahälsingland.se (201007).

Tre ornitologer har på länsstyrelsen uppdrag utfört årets inventering. Den har skett på alla gamla skarvhäckningslokaler, som var kända sedan tidigare, och på nya lokaler, som inventerarna fått kännedom om under säsongen.

Inventeringens slutsats är att det finns 3 710 skarvbon i Gävleborg, varav 2 204 i Söderhamns kommun, en ökning med över 100 bon jämfört med 2019. Men reservationen finns alltså för hur många skarvar det handlar om. I varje bo räknar man normalt med fem skarvar, men när jakt och störningsinsatser har gjort att häckningen inte blir fullföljd, är antalet oklart.

Antalet skarvbon Söderhamns kommun är
• Kråkskär: 246
• Kråkskärsholmen: 13
• Långrörsholmen: 285
• Myrskär: 1 660

Enligt Länsstyrelsen Gävleborgs inventering 2019 fanns det minst 3 656 skarvbon i länet. Av dessa blev häckningen fullföljd i 3 300.

Bilden visar en ö i Söderhamns skärgård ödelagd av skarvar. Fotografiet är taget i augusti 2018.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft många artiklar om skarvens framfart på Hälsingekusten och Gästrikekusten: Skarvjakten igång i Söderhamn (21 april 2020), Hudik till attack mot Kastellholmens skarv (1 april 2020), ”Halvera antalet skarvbon” (5 februari 2020), Länsstyrelsen ensam för skarven (21 november 2019), Skarvjakten blev total flopp i Söderhamn (10 september 2019), Allt fler häckande skarvar på kusten (8 september 2019), Kommunen håller ögonen på skarven (9 augusti 2019), Söderhamn vill ha mer skarvjakt (23 juli 2019), Söderhamn till offensiv mot skarven (11 juni 2019), Skarv hotar Kastellholmen (10 maj 2019), Inga åtgärder mot hatade skarvar (11 mars 2019), Skarven hot mot havsöringen (5 november 2018), Hatade skarven in i valrörelsen (28 augusti 2018), Skarv växande problem i Söderhamn (16 juli 2018), Skarvhäckningarna ökar på Jungfrukusten (11 oktober 2017), Skarvproblem i Söderhamn (9 april 2017), Gasolkanon mot skarvar (24 april 2016), Länsstyrelen för skarven(30 juli 2015), Nej till skarvjakt (9 mars 2015), Visst är skarven problem (11 februari 2014), Skarven inget fiskehot, (23 janauri 2014), Fortsatt jakt på skarv (7 mars 2013), Färre skarvar (30 november 2012), Skarven minskar och ökar (22 oktober 2012), Jakt på hatad fågel (29 september 2012) och Skyddsjakt på skarv (14 april 2012).

Text och foto:
Jörgen Bengtson