Kampanj för ännu
gladare Glada Hudik

Klart att Glada Hudik kan bli ännu gladare!

Det är utgångspunkten för ett projekt, som Hudiksvalls kommun, Hudiksvalls Näringsliv Aktiebolag (HNA), handlarföreningen Hudik city, företag, butiker, krögare och fastighetsägare driver. Målet är att göra Hudiksvall till årets svenska stadskärna 2024.

Projektet löper på 1,5 år och är uppdelat i åtta steg. Projektets geografiska avgränsning är inte klar, mer än att det omfattar ”Hudiksvalls stadskärna”.

– Det viktigaste är att etablera ett långsiktigt samverkansarbete, säger Stefan Barenfeld, stads- och landsbygdsstrateg i Hudiksvalls kommun, i Hudiksvalls Tidning (23 november 2020).

– Vi vill skapa en stadskärna som är trevlig att vara i, med stråkutveckling, lokal handel, fina parker och där det känns tryggt på kvällar bland annat, säger Pär Widell, verkställande direktör för kommunala Fastighets AB Glysis.

– Utifrån vårt perspektiv är en levande stadskärna och ett starkt Hudiksvall jätteviktigt, för att säkerställa en bra tillväxt och inflyttning av arbetstagare. Jag är själv hemvändare och tycker att Hudiksvall är fantastiskt vackert, en pärla med bra tågförbindelser och med goda förutsättningar att fortsätta bygga på, säger Johan Nellbeck, verkställande direktör Iggesund Paperboard i artikeln.

– Vi vet inte vad det här kommer att leda till än, men det kommer att hända saker i stadskärnan, säger Robert Grundell, ordförande för Hudik city och ägare till Direkt Optik.

Hudiksvall hämtar inspiration från bland annat Östersund, Ronneby och Västervik i formeringen av ett så kallat BID-projekt. ”BID“ står för Business Improvement District, en internationell affärsutvecklingsmodell, som organisationen Svenska stadskärnor använder sig av.

HT manar folk att skicka in förslag på vad som kan göra Hudik ännu gladare.

– Berätta vad just du tycker skulle göra glada Hudik ännu gladare. Fyll i formuläret och skicka in dina förslag, skriver HT på Helahälsingland.se och efterlyser läsarna bästa förslag inom tre områden:
• Vad vill du ha i Hudiksvalls framtida stadskärna?
• 
Hur vill du göra Hudiksvalls centrum trivsammare?
• Vilka typer av aktiviteter skulle få dig att besöka centrum oftare?Många vet inte vad ”Glada Hudik” står för. Begreppet går tillbaka till slutet av sjuttonhundratalet. Då var Hudiksvall en liten stad med brunnsdrickande, som lockade långväga besökare. Kring brunnsdrickandet växte ett nöjesliv fram. I början av artonhundratalet rapporterade besökare om det glada Hudik. Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har en lång artikel om Glada Hudik.

Jörgen Bengtson