Norrala får
pilgrimscentrum

Hälsingekusten får ett pilgrimscentrum i Norrala utanför Söderhamn. Men det tar några år innan det är på plats.

Ett av dragplåstren i pilgrimscentrumet blir sannolikt byggnaden Staffans stupa, med vad man tror är skelettet efter missionären Staffan (Stephanus). Bilden visar Staffans stupa på kyrkogården i Norrala.

Sandra Dewerud, diakoniassistent i Norrala-Trönö församling, berättar om planerna på pilgrimscentrum i Sveriges Radio P 4 Gävleborg (20 november 2020).

Det är samma Staffan som i ”Staffan stalledräng”. Hans grav sägs vara den vitkalkade gravstupa, som ligger på Norrala kyrkogård i dess sydöstra hörn.

Staffan omnämns i många berättelser. Biskop Adam av Bremen berättar i sin kyrkohistoria från tusentalet om sina utsända biskopar, där en av dem var Staffan. Hans missionsuppdrag var att resa till Trönö, där det fanns ett viktigt hedniskt tempel. 

Staffans predikningar på flera platser i Hälsingland orsakade missnöje, inte minst efter att han bara genom att höja handen fick avgudabilderna i Trönö att falla till marken och krossas. Till sist blev stämningen så hätsk att han blev tvungen att fly söderut. Hans förföljare hann ikapp honom vid Mordbäcken i Skogs socken, där de mördades honom, sannolikt år 1065. Hur är oklart: det finns uppgifter att han dog genom stening, dränkning eller yxhugg i ryggen.

Efter sin död fördes Staffan till ett härbärge för resande vid Själstuga väster om dagens Tönnebro värdshus. I enlighet med sin önskan band man Staffans kropp vid hans fåle Apelgrå. Hästen vandrade tillbaka norrut och stannade vid dagens Norrala kyrka. Där blev Staffan begravd i ett litet trähus, en så kallad gravstupa.

Huvudfokus i pilgrimscentrumet i Norrala blir pilgrimsvandringar i allmänhet och vandringen till Nidaros, dagens Trondheim, i synnerhet. Nidaros var en av kristenhetens fyra vallfärdsmål; de tre andra var Jerusalem, Rom och Santiago de Compostela. En av många pilgrimsvägar var Trönöleden, en annan Stråsjöleden i Enånger.

Långvind.com har artiklar om pilgrimsleder, pilgrimsvandring till Nidaros, pilgrimsvandringens historia, medeltidsaktiviteter i Hälsingland samt de två pilgrimslederna Trönöleden och Stråsjöleden.

Kungsgården Långvind arrangerar pilgrimsvandringar längs Stråsjöleden. Bilden visar en grupp pilgrimsvandrare, som börjar sin vandring vid Korsholmsudden.

Jörgen Bengtson
Foto: Norrala-Trönö församling