Fortsatt flaskhals
på Hälsingekusten

Ostkustbanan (OKB) mellan Gävle och Härnösand är en flaskhals både norr och söder om Hälsingekusten. Så kommer det sannolikt att förbli under lång tid framåt.

Trafikverket föreslår, inför infrastrukturbeslutet 2021, att staten ska skjuta icke byggstartade projekt på framtiden. Med andra ord: Stopp för utbyggnad av dubbelspår på OKB.

Om regering och riksdag går på samma linje, riskerar Nya Ostkustbanans dubbelspår att bli försenad minst tolv år.

– Det skulle göra att järnvägssträckan Gävle–Härnösand förblir Sveriges längsta flaskhals, säger den kommun- och regionägda lobbyorganisation Nya Ostkustbanan i en kommentar till Sveriges Radio P 4 Gävleborg (13 december 2020).

– Det skulle vara förödande, säger Ingela Bendrot, verkställande direktör för Nya Ostkustbanan sedan 2016.

Kostnaden för dubbelspår Gävle–Härnösand är beräknad till 30–40 miljarder kronor. Ökade möjligheter till regional pendling, där Hudiksvall och Söderhamn skulle ligga bra till, ger underlag för minst 63 000 nya bostäder längs banan, enligt tidigare beräkningar.

Både Hudiksvall och Söderhamn planerar för nya stadsdelar i direkt anslutning till Ostkustbanan, där framför allt Hudiksvall satsar stort med först Kattvikskajen (bilden) och sedan Västra hamnen. OKB:s dragning med ett andra spår påverkar också stadsplaneringen i Hudiksvall, eftersom det är oklart om det blir dubbelspår vid nuvarande enkelspår eller längre åt väster.

Ostkustbanan i sin helhet invigdes den 21 oktober 1927.

Jörgen Bengtson
Bild: Hudiksvalls kommun