Hopp för torsk
med ny fiskodling

Torsken i Östersjön har det svårt på grund av överfiske, klimatförändringar och syrebrist i bottenvattnet. Den står på gränsen till utrotning.

Nu startar ett projekt med fiskodling, som ger visst hopp för torskens framtid.

Men att föda upp torsk är svårt. Fisken behöver speciella förutsättningar för syrehalt, salthalt och temperatur.

Dessutom är torsken extra känslig i sina unga stadier, där i synnerhet fångenskap är ett problem. Sedan kommer utmaningen att få larverna att klara de första dagarna till havs.

– Vi vill prova och se om det det går att föda upp torsk för att sätta ut i Östersjön, säger Konrad Stralka, verkställande ledamot i nystartade stiftelsen Baltic Waters 2030, till tidningen Skärgården (14 januari 2021).

Projektet Recod räknar med att kunna föda upp och sätta ut drygt en miljon torsklarver per år. Totalt kommer projektet att kosta närmare 50 miljoner kronor. Det ska pågå fram till 2025. Enligt planerna ska de första torsklarverna sätta ut i juni i år.

BalticWaters2030 är en oberoende stiftelse, som arbetar med att förbättra Östersjöns miljö. Stiftelsen genomför storskaliga, åtgärdsorienterade miljöprojekt och bedriver tillämpad forskning för att visa vilka åtgärder som kan bidra till ett friskare hav och livskraftiga fiskebestånd.

Bakom Recod står Baltic Waters 2030, med stöd av Uppsala universitet och Sportfiskarna.

Jörgen Bengtson
Bild: Baltic Waters 2030