Nianåns utlopp
nytt naturreservat

Nianåns utlopp i havet blev nyligen Hudiksvalls första kommunala naturreservat, med namnet Sofieholmsforsens naturreservat. Reservatet sträcker sig längs en cirka 300 meter lång vattendragssträcka med cirka 20 meters fallhöjd.

Naturreservatet är en kultur- och naturhistorisk bygd. Den består av forsen runt Nianåns utflöde i havet och de många verksamheter – inklusive en manufaktur – som funnits i denna del av Njutånger.

Naturreservatet består framförallt av åsträckan, som kommunen återställde 2017, efter att forsen varit reglerad av en kraftverksdamm i cirka hundra år.

Fåran rinner i en grund ravin. Stränder och bottnar är blockiga. I södra kanten av fåran växer lövskog av rönn, hägg, al, ask och lönn. Den norra sluttningen är brantare; här dominerar gammal barrskog.

Nu kan fisk vandra upp från havet. Lek- och uppväxtområden för fisk är återställda i åfåran.

Inom naturreservatet finns även en kulturhistoriskt intressant miljö. Vattenkraften från Nianån vid Sofieholm har nyttjats sedan medeltid; ett vattenkraftverk från 1912 var i bruk tills för några år sedan. Här anlades ett manufakturverk under 1790-talet, men långt innan dess fanns här ett antal olika verksamheter, som drevs av vattenkraften från Nianån. Men fokus i reservatet är på naturvärden.

– Vattendraget är kommunens näst största vattendrag och har stor betydelse för den fisk som nyttjar vattendrag som lek och uppväxtområde. Nianån har stor potential att bli områdets viktigaste lek- och eller uppväxtområde för vandrande fisk såsom ål, flodnejonöga, öring. Fri fiskvandring påverkar inte bara fiskbestånden i ån utan hela Njutångersfjärden och närområdet utanför, skriver Hudiksvalls kommun på sin webbplats.

Inom området finns flera bänkar, grillplatser och ett vindskydd. Kommunen kommer att ställa i ordning naturreservatet ytterligare under 2021, med bland annat informationstavlor. Reservatet är lätt att nå, där det ligger i sydvästra utkanten av Njutångers samhälle. Det finns till och med buss, som stannar på hållplatsen Snäckmorvägen (linje 28) i reservatets närhet.

Kungsgården Långvind erbjuder forntidsvandring i Sofieholm, med arkeologerna Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson.

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun