Staten rycker ut
för sillen i Östersjön

Statliga Havs- och vattenmyndigheten (HAV) ska utreda fiskregleringarna för att skydds kustlekande bestånd av sillar – strömming – i norra Egentliga Östersjön. Det är havsområdet söder om Åland, exklusive Ålands hav, Finska viken och Rigabukten. Egentliga Östersjön gränsar alltså till Bottenhavet, som Hälsingland ligger vid.

Indelningen av Östersjön är komplicerad, vilket framgår av kartan.

Ett stort hot mot mycket av fisken i Östersjön är det storskaliga pelagiska fisket på sill och strömming utanför skärgården. Sommaren 2020 blev visserligen fisket MSC-certifierat, som ska vara en indikation på att bestånden är livskraftiga. Men stora trålare har fångat mycket av denna fisk på platser nära kusten, där fisken leker. Det har till exempel inneburit att stora trålare tömt Stockholms skärgård på strömming.

En som länge kämpat för reglering av det kustnära fisket är fiskerikonsulent Henrik C Andersson i Stockholms län. Han är mycket nöjd med regeringens uppdrag till HAV, som han hoppas sätter stopp för stora trålare i svenska vatten. HAV har fram till 31 mars 2022 på sig att utreda frågan.

– Det känns jättebra. Det är nu ett tydligt utpekat ansvar hos Havs- och vattenmyndigheten, säger han till tidningen Skärgården (21 januari 2021).

HAV ska också undersöka annat, som hur förvaltningen av ål – som Långvinds första privilegiebrev handlar om – kan bli bättre.

Jörgen Bengtson
Karta: Naturvårdsverket