Vintern kom
äntligen på nyåret

Vintern kom till slut till Hälsingekusten, även enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Enligt SMHI är det vinter, först när dygnsmedeltemperaturen varit under noll grader fem dagar på rad. Den 6 januari kunde SMHI konstatera att så varit fallet på Hälsingekusten.

Vinterns ankomst går att bestämma först i efterhand, sedan det gått fem dygn med vintertemperatur. Större delen av Hälsingland fick vinter redan den 26 november, för den 1 december hade det varit vintertemperatur fem dagar på rad. Men för Hälsingekusten kom den alltså först den 2 januari 2021.

Årstidsväxlingar och mycket annat, som har med väder att göra, håller SMHI koll på. Det finns till och med en särskilt årstidskarta att följa.

SMHI tar fram årstidskartan automatiskt från en griddad analys, som är gjord i ett rutnät över nordvästra Europa. Den griddade analysen väger samman temperaturobservationer och prognoser. Varje beräkningspunkt i rutnätet motsvarar en yta på cirka tre gånger tre kilometer.

I den automatiskt gjorda analysen kan enstaka beräkningspunkter skilja sig från det storskaliga mönstret. I fjällen är till exempel temperaturkontrasten normalt relativt stor mellan fjälltoppar och dalgångar.

Detta gäller naturligtvis även längs kusten. Här kan skillnaderna vara stora mellan öar och kust med öppen hav å ena sidan och kuststräckor bara någon kilometer in i landet.

Därmed kommer årstiderna att kunna variera inom små områden, vare sig det är fjällvärlden eller kusten.

Vintern kommer under årens lopp till Hälsingekusten vid högst olika tidpunkter: 2020 kom vintern den 2 januari 2021, 2019 den 26 november, 2018 och 2917 har vi ingen uppgift, 2016 den  9 november, 2015 den 5 december och 2014 den 16 december. Genomsnittsdag för vinterns ankomst är 1 december, så i år var vinterns ankomst sen.

Jörgen Bengtson
Karta: SMHI