Flera vill ha mer
kontroll till sjöss

Flera svenskar vill ha mer ordning och reda till sjöss, med obligatoriskt båtregister, åldergräns för snabba båtar och förarintyg.

Det visar Transportstyrelsens Båtlivsundersökning 2020.

I dessa pandemitider blev det den 16 mars 2020 digital presskonferens för Transportstyrelsen istället för sedvanlig presentation på båtmässan Allt för sjön.

Transportstyrelsen gör sin undersökning vart femte år. Den bygger på cirka 6 000 intervjuer av både båtägare och allmänhet utan båt.

Undersökningen innehåller också en summering av antalet sjödugliga fritidsbåtar: 864 200 båtar. I 16 procent av hushållen finns minst en fritidsbåt.

Majoriteten av de som har varit ute med fritidsbåt oftare under pandemin, tror att det är en vana som kommer att hålla i sig.

Uthyrning eller lån av kanoter ökade från sex procent 2015 till tio procent 2020.  Andelen ovana förare – med endast en säsongs körerfarenhet – ökade från tre till sju procent.

Jämfört med förra undersökningen är ett växande antal positiva till mer kontroll av båtar och förare:
• 80 procent är positiva till ett obligatoriskt båtregister för båtar, som är fem meter eller längre eller går snabbare än tio knop (frågan ställdes inte 2015).
• 84 procent vill ha åldersgräns för båtar snabbare än 15 knop (81 procent 2015).
• 78 procent är positiva till förarintyg för vattenskotrar (71 procent 2015) och snabba båtar (75 procent 2015), 58 procent är för generellt krav på förarintyg (49 procent 2015).

Jörgen Bengtson