Tidig vår – och
nu nästan snöfritt

Våren kom tidigt i år till Hälsingekusten. Lagom till påsk har snösmältningen kommit så långt, att det enda som återstår av vintern är små snöhögar här och där.

Redan den 6 mars kom våren till Hälsingekusten, enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Den ”normala” ankomsten är den 1 april, genomsnittsdatum för vårens ankomst till Hälsingekustens 1961–1990.

Den meteorologiska våren inträffar, enligt SMHI, efter sju dygn i följd med vårtemperatur – dygnsmedeltemperatur över noll grader Celsius. Det innebär att SMHI kan bestämma ankomstdatum för våren först i efterhand. Vårens ankomst gäller från första dagen i sjudygnsserien.

På SMHI årstidskarta kan man följa årstidsväxlingarna.

Kartan visar vår (grönt) eller vårväder/vinter (vitt). Bara de inre och nordligaste delarna av Norrland samt västra Dalarna har ännu inte fått vår.

Tekniskt sett kan våren inte komma hur tidigt som helst. SMHI har nämligen bestämt att den inte får inträda före 15 februari, även om det har varit vårväder sju dagar i följd. Denna bestämmelse finns för att inte Skåne och andra delar av Sverige med kort eller obefintlig vinter ska gå direkt från höst till vår utan att passera vinter – vilket har varit fallet i Skåne enstaka år.

SMHI har järnkoll på allt som har med väder att göra, däribland årstidsväxlingarna. Dessa varierar stort över tiden. Den som vill fördjupa sig i detta, kan göra det på SMHI:s sida om vår.

Vårens genomsnittliga ankomstdag under den aktuella trettioårsperiod, som man använder internationellt (1961–1990), är på Hälsingekusten 1 april.

Jörgen Bengtson
Karta: SMHI