Öringen
åter i Skärjån

Öringen har återvänt till Skärjån, som är en å och ett naturreservat i sydligaste Hälsingland. Skärjån var länge ett utdömt vattendrag. Flottning och avledning av vattnet till Hamrångeån, tog livet av öring och många andra fiskar.

På en restaurerad del av vattendraget har återplanteringen av öring börjat. Hela 3 000 yngel från Ljusne fiskodling simmar åter i ån. Detta är starten på en återuppbyggnad av en öringstam i vattendraget.

Planen är att fortsätta plantera ut öring på olika delar av Skärjån under fyra till fem år.

I höst ska det – med hjälp av elfiske – ske en utvärdering av hur den första planteringen har gått.

Skärjån har fått fyra miljoner kronor från statliga Jordbruksverket och Havs- och fiskerifonden, för göra restaureringen betydligt snabbare än planerat.

Länsstyrelsen återupptog arbetet med den så kallade biotoprestaureringen 2021. Länsstyrelsen räknar med att det ska ta cirka två år att återställa fåran.

Skärjån blev naturreservatet 2015 i Söderhamns kommun och Gävle kommun. Skärjån sträcker sig från sjön Storskärjan i väster till Axmarbruk i öster. Ån är ett av Gävleborgs mest värdefulla strömmande vattendrag med omgivande lövrika strandskogar. Reservatet är 192 hektar stort. På våren kan Skärjån, som på bilden, svämma över sina bräddar. Men vanligen har ån under lång tid varit mer bäck än ån.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare skrivit om Skärjån: Klart för räddning av Skärjån (3 februari 2021).

Jörgen Bengtson
Foto: Länsstyrelsen Gävleborg