Ostkustbanan
skapar nya jobb

Dubbelspår på Ostkustbanan skulle få arbetsmarknaden att växa rejält med 1 200 jobb, som gör Hälsingekustens kommuner till vinnare.

Gävles arbetsmarknadsregion har inte vuxit i nord-sydlig riktning på hela 30 år. På grund av det bildar Söderhamn en egen arbetsmarknadsregion samt Hudiksvall och Nordanstig en arbetsmarknadsregion.

Med dubbelspår på Ostkustbanan skulle arbetsmarknaden växa snabbt och kraftfullt. Det är slutsatsen i en ny rapport från Sweco, som konsultbolaget presenterade den 18 maj 2020.

Nya Ostkustbanan skulle kunna ge Söderhamns och Hudiksvalls kommuner cirka 1 200 fler jobb, visar Swecos rapport. När restiderna i regionen minskar, öppnar det för mer arbetspendling.

Exemplet Söderhamn är tydligt: Söderhamns kommun går med en tvåspårig Ostkustbana från cirka 90 000 jobb inom 45 min restid till ungefär 160 000 jobb.

Hudiksvall blir än mer strategiskt med nya Ostkustbanan. Hudik stärker nämligen integrationen med både Gävle och Sundsvall.

Sammantaget får man längs södra Norrlandskusten en pärlbandsstruktur med starka kommuner, som ligger mellan de större tillväxtmotorerna Gävle och Sundsvall.

– Nya Ostkustbanan reducerar restiderna i stråket Tierp–Gävle–Hudiksvall–Sundsvall kraftigt. Som en följd ökar tillgängligheten dramatiskt för flertalet kommuner. Den relativa ökningen blir störst för Hudiksvall och Tierp med cirka 400 procent. Älvkarleby ökar sin tillgänglighet med 200 procent. För Nordanstig handlar det om en fördubbling av tillgängligheten och Söderhamn når 75 procent fler arbetstillfällen inom 45 minuter restid med tåg. Ökningen blir minst för Gävle, som redan når en förhållandevis stor arbetsmarknad inom 45 minuters restid, säger Henrik Andersson, som presenterade Sweco-studien.

Förutom restiden, som blir mycket bättre med dubbelspår, kommer även säkerheten, frekvensen och punktligheten att öka. Det betyder att man litar mer på tågen för att ta steget att pendla till arbete eller studier.

Jörgen Bengtson
Bild: Nya Ostkustbanans webbplats