Osäker framtid
för Ljusnebadet

Hälsingekustens och Hälsinglands största friluftsbad, Ljusnebadet, är sedan länge hotat. Nu visar sig kostnaden för att rusta upp Ljusne utomhusbad med 50-metersbassängen vara större än vad man hade räknat med.

I början av 2021 ville Söderhamns kommun, som sedan valet har ett alliansstyre, sälja Ljusebadet. Under våren har kommunen gjort en oberoende besiktning av badanläggningen, för att se vilka investeringsbehov som finns.

Utredningen visar att det behövs investeringar på nästan 35 miljoner kronor. I detta ingår vattenrening, nya vattenrutschbanor, nya omklädningsrum, ombyggnation av servicebyggnaden, el- och VVS-installationer med mera.

Friluftsbadet i Ljusne byggdes 1971. Badet har inte varit i kommunal drift på många år, utan haft en ideell förening som drev badet 2002–2017 och därefter en privat aktör, Restaurang Turbinen.

Badet har varit dödsdömt många gånger. År 2012 hade det fått stänga om inte kommunen till slut beviljat anslag för upprustning. Året därefter var det dags igen; nu stod valet mellan rivning, malpåse eller upprustning, vilket resulterade i en begränsad upprustning. År 2014 såg Ljusnebadet åter ut att gå mot nedläggning, men det här gången blev räddningen ny styrelse, privat sponsring på 160 000 kronor och kommunalt driftsbidrag på 200 000 kronor. Sedan dess har badet varit mer eller mindre hotat inför varje säsong.

År av eftersatt underhåll har gjort att det knappast går att öppna badet i år. Enligt rapporten finns allvarliga brister gällande arbetsmiljö och vattenrening. Badets standard uppfyller inte Folkhälsomyndighetens krav. Sammantaget är det varken säkert och tryggt för personal eller badgäster, säger utredningen.

Ett medborgarförslag i Söderhamns kommun, ett så kallat e-förslag, samlade 1 496 röster 2021 med kravet att  ”Söderhamns kommun återtar ansvaret för utomhusbadet i Ljusne”.

Vad som nu kommer att hända med Ljusnebadet är mycket osäkert. Det går knappast att sälja badet utan att kommunen först gör betydande investeringar. Dessa pengar finns dock inte i kultur- och samhällsservicenämndens budget.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare haft artiklar om Ljusnebadet: Bakslag för Ljusnebadet (5 april 2016), Ljusnebad med många liv (12 juni 2015), Nytt hopp för Ljusnebadet (2 september 2013), Sponsring räddar Ljusnebadet (14 juli 2013), Ännu ett år för Ljusnebadet (28 maj 2013), Bad vind för våg (18 februari 2013), Problem för enda badet (7 oktober 2012), Ljusnebadet öppnar (6 juni 2012), Respit för Ljusnebadet (4 april 2012), Osäkert för Ljusnebadet (14 december 2011) och Slutbadat i Ljusne? (26 november 2011).

Jörgen Bengtson
Foto: Restaurang Turbinens webbplats