Ännu ett år för Ljusnebadet

Rivning, malpåse eller upprustning. Så såg alternativen ut för Hälsinglands största tempererade friluftsbad, Ljusnebadet, när politikerna i kultur- och fritidsnämnden i går tog ställning till badets framtid.

Söderhamns kommun vill riva det tidigare kommunala badet eller möjligen lägga det i malpåse. Föreningen som sedan 2002 driver badet, Ljusneparkens badförening, vill rusta badet för minst 300 000 kronor i år. Enligt kommunens beräkningar kostar en nödvändig upprustning minst 900 000 kronor, pengar som kultur- och fritidsnämnden inte har.

Kompromissen blev att kommunen ger driftsbidrag på 200 000 kronor under förutsättning att det finns ett nytt avtal mellan föreningen och kommunen. Avtalet ska reglera att den kemiska reningen av bassängerna ska vara godkänd både för badgäster och berörd personal.

Både kommun och förening är överens om att badet kräver en rejäl upprustning för att möta dagens krav på vattenkvalitet och säkerhet. Men kommunen verkar inte att vara beredd att satsa de pengar som krävs.

Badföreningen har sedan i mars i år en ny styrelse. Den nya styrelsen har med stor entusiasm gett sig i kast med badet under våren. Föreningen har med ideella resurser skurat bassänger, målat omklädningsrum, målat kiosk, reparerat staket och amorterat av en del av skulden. Nämndens majoritet tog fasta på detta och gav därför Ljusnebadet ännu ett år.

Alliansen reserverade sig mot beslutet. Om det inte går att sälja badet före den 1 april 2014 vill alliansen gräva igen badet och göra park av området.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har senaste året haft flera artiklar om Ljusnebadet, Bad vind för våg (18/2 2013), Problem för enda badet (7/10 2012), Ljusnebadet öppnar (6/6 2012) och Respit för Ljusnebaet (4/4 2012).

Jörgen Bengtson