Parkeringsböter
i alla kustkommuner

Parkeringsböter är något som många förknippar med städer. Så har också varit fallet på Hälsingekusten. Enbart Hudiksvall och Söderhamn, två historiska städer, har haft p-böter.

Nu följer även Nordanstig efter.

Nordanstigs lokala trafikföreskrifterna har hittills saknat sanktionsavgifter för felparkering i kommunen. Nu blir det böter på mellan 700 och 1 000 kronor vid felparkering.

Polisen har hittills saknat möjlighet att utfärda böter för felparkerade fordon i Nordanstigs kommun. Nu har kommunstyrelsen satt ner foten och slagit fast bötesbelopp. Högst bot blir det för den som parkerar på p-plats för rörelsehindrade. Definitivt besked om p-böter i Nordanstig ger kommunfullmäktige vid sammanträdet den 31 maj.

Kommunstyrelsens förslag till p-böter är följande:

• Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler, exempelvis parkera i motsatt färdriktning, för nära korsning eller övergångsställe: 700 kronor.

• Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters parkeringsförbud: 700 kronor.

• Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters stoppförbud: 700 kronor.

• Stannande och parkering utan särskilt tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrade: 1 000 kronor.

P-böterna är nästan på storstadsnivå.

Som en följd av kommunens beslut, kan även privata markägare börja införa sanktionsavgifter för felparkerare. Nordanstigs Bostäder AB är ett exempel på markägare, som inte kunnat bötfälla felparkeringar, eftersom de lokala trafikföreskrifterna inte medgett utdelning av böter. Privata bötesbelopp får nämligen inte överstiga kommunens bötesnivåer.

Jörgen Bengtson
Foto: Nordanstigs kommun