Jungfrukusten
satsar på cykel

Jungfrukusten ekonomisk förening, som samlar besöksnäringen på främst Hälsingekusten och Gästrikekusten, satte på sitt årsstämma i Söderhamn i onsdags fokus på cykelturism och fiske.

I samarbete med Sweden by Bike och olika bondeanläggningar, matställen och upplevelser längs kusten, räknar Jungfrukusten ek för med att kunna utveckla den jungfruliga kustdestinationen. Två av föreningens medlemmar – STF boende och konferens Hudiksvall Kungsgården Långvind med Jörgen Bengtson och Hedenstugan B & B Hotel med Stef van Heteren – är engagerade med att få fart på kustens cykelturism.

I dag har föreningen medlemmar från främst fyra kommuner i Gävleborgs län, både enskilda, föreningar och företag. Föreningen ger varje år ut en fyllig folder, Jungfrukusten, som man sedan 2021 utvidgat till att även omfatta Norduppland. Nu hoppas föreningen värva flera medlemmar.

På årsstämman diskuterade medlemmarna också fiske och vindkraft till havs. Kring vindkraften fanns delade meningar, men kring fisket var man helt överens: den måste bli ett en utvidgad fiskegräns i Sverige, som gör att vi kan rädda det kustnära fisket i allmänhet och strömmingen i synnerhet.

Två erfarna fiskare, Carl Åke Wallin, Rönnskär, och Dennis Westlund, Skärså, vittnade om problemen med fisket.

– Vi måste bilda opinion och få allmänheten med oss för att rädda kustfisket, säger Carl Åke Wallin.

Årsstämman ägnade sig naturligtvis åt sedvanliga val och beslut.

Kalle Bylin, Hudiksvall, fortsätter som ordförande. I styrelsen har han också representanter från de berörda kommunerna: Lars Andersson, Hudiksvall, Pekka Seitola, Gävle, Stefan Engström, Söderhamn, Mats Gradh, Hudiksvall, och Malin Åman, Gävle. De två posterna för Nordanstig är vakanta.

Suppleanter är omvalda Stef van Heteren, Gävle, och Lars-Ove Flodberg, Söderhamn, med nyval av Jörgen Bengtson, Hudiksvall. Även här finns en vakant post för Nordanstig.

På bilden ser vi från vänster: Roland Dahlberg (bara huvudet), Lasse Andersson, Stig Engström, Kalle Bylin, Mats Gradh, Pekka Seitola, Urban Sjölander och Dennis Westlund. Ytterligare några närvarande kom inte med på bild.

Text och foto:
Jörgen Bengtson