Bort med
vresrosorna!

Många kämpar för att bli av med de invasiva vresrosorna. Nordanstigs kommun tar nu krafttag mot vresrosorna på Sörfjärdens stränder.

– Nu ska vresrosen bort från stranden, säger Nordanstig på sin webbplats i dag.

– Den hör inte hemma på våra breddgrader. Nu ska vresrosen grävas bort från Sörfjärdens stränder till förmån för naturlig vegetation och rekreation.

”Vresros är en storväxt och mycket härdig buske som klarar av både bränning, perioder av torka, höga temperaturer och sandtäckning”. Så beskriver Naturvårdsverket arten, som är vanlig på bland annat Norrlandskusten.

Nu får vi se om den får vika för grävskopan eller inte.

Kommun har – i samarbete med Sörfjärdens intresseförening, Varpsand AB och Gnarps skifteslags samfällighetsförening – fått så kallat Lona-bidrag för att bekämpa vresros på stränderna i Sörfjärden.

Arten hör egentligen hemma i Östasien och Japan, men inte i Norden.

Med Lona-bidraget ska rosen grävas bort med rötterna från Sörfjärdens stränder i ett projekt som startar i år och avslutas 2024.

– Åtgärden väntas gynna platsens naturliga mångfald samtidigt som tillgängligheten till stränderna ökar och därmed möjligheterna till rekreation i området, skriver www.nordanstig.se.

Bakom satsningen ligger Sörfjärdens intresseförening. Kommunen har sökt bidrag enligt Naturvårdsverkets regler, som Länsstyrelsen Gävleborg beviljat. Det blir 85 000 kronor i kontanter och lika mycket i ideellt arbeta från Sörfjärdens intresseförening.

Jörgen Bengtson
Foto: Nordanstig.se