Totalstopp för
svenskt ålfiske

Första privilegiebrevet för Långvind är rätten till ålfiske. Nu är det länge sedan ålen vandrade upp för Långvinds ström. Ålen är i dag så hotad att staten sätter stopp för allt svenskt ålfiske under hösten 2022.

År 1670 fick Albrekt Behm i ett kungligt privilegiebrev rätten till ålfiske ”i en ström Långvinden benämnd”. Nu är ålen borta inte bara i Långvinds ström, utan nästan helt i hela Östersjön.

Havs- och vattenmyndigheten (HAV) inför därför stopp för fiske efter ål i svenska havsområden, för att försöka rädda den lilla ål som finns kvar. Stopperioden gäller från 1 oktober 2022 till 31 december 2022. Det innebär att de redan hårda fiskereglerna för ål blir än hårdare.

Stoppet införs när ålvandringen är som störst genom Öresund. En stor del av den ål som vandrar ut från Östersjöområdet för att leka, vandrar just genom Öresund.

– Ålen får då bättre förutsättningar att fortsätta sin resa utan att påverkas av annat fiske, säger Sofia Brockmark, utredare vid HAV, i ett pressmeddelande (5 maj 2022).

Bakgrunden är att EU:s ministerråd under de senaste fem åren beslutat om ett tre månaders fiskestopp av europeisk ål i havet. Stoppet ska gälla under en sammanhängande tidsperiod, mellan den 1 augusti 2022 och 28 februari 2023, då vandringen av ål är som störst.

– Stoppet ska även omfatta all form av fiskeaktivitet efter ål i havet. Det innebär att det även blir förbjudet att sumpa ål under förbudsperioden, säger Sofia Brockmark.

En sump är en behållare där levande fisk förvaras. Förbudet mot att sumpa ål gäller både yrkesfiskare och privatpersoner.

Mängden ålyngel (glasål) som når Europas kust varje år har under de senaste 50 åren minskat med 90–95 procent.

– Ålen är akut hotad och begränsningarna av fisket är omfattande. Det är därför mycket viktigt att fiskerikontrollen kan arbeta effektivt för att minska risken för ett illegalt fiske, säger Björn Stührenberg vid HAV:s fältkontrollenhet.

Sedan 2007 råder ett generellt förbud att fiska ål i Sverige. Den som ändå råkar fånga en ål måste försiktigt släppa tillbaka den. Vissa yrkesfiskare, som har särskilt ålfisketillstånd från HAV, är undantagna från fiskeförbudet. Sedan 2008 beviljar HAV inte några nya tillstånd.

Fritidsfiske av ål är tillåtet i vissa inlandsvatten från vilka ålen inte kan vandra levande ut till kusten på grund av vattenkraftverk

Hälsingekusten.se har tidigare skrivit om ålfiske: Stopp för allt ålfiske? (19 juli 2020).

Jörgen Bengtson
Bild: Pixabay