EIK-profiler
vinner pris

Utmärkelsen Årets Enångrare är en av de mest etablerade i Hudiksvalls kommun och på Hälsingekusten. År 2022 går priset till Anders Björkman och Janne Damberg, två trotjänare inom Enångers idrottsklubb (EIK). Bakom priset står Enångers hembygdsförening, som delat ut priset sedan 1996.

Motiveringen lyder i korthet för respektive person:

Anders Björkman får priset för att han varit Enångers IK:s ordförande och drivit föreningen på ett skickligt sätt. ”Anders har som ordförande på ett förtjänstfullt sätt tagit ansvar för både styrelsearbetet och dess praktiska genomförande under 20 års tid och är fortfarande involverad i föreningens arbete”, lyder prismotiveringen.

Janne Damberg får priset för sitt långa engagemang i EIK:s styrelse. ”Janne har på ett förtjänstfullt sätt under många år deltagit i styrelsearbete och utfört varjehanda viktiga uppgifter”, lyder motiveringen.

Enångers hembygdsförening delade ut 2022 års pris i samband med Enångers IK:s hundraårsjubileum den 25 mars 2023. På bilden Enångers hembygdsförenings Mats Åkerlund och de två pristagarna, Janne Damberg och Anders Björkman.

Enångers hembygdsförening delar ut priset Årets Enångrare till både enskilda personer, som kan vara mer än en individ, och juridiska personer.

Under åren har hembygdsföreningen lyft fram många förtjänstfulla enångersbor samt flera organisationer och gett dem priset Årets Enångrare:

2021: Jan Lindblom och Gunnar Hansson, för att Jan ”… på ett förtjänstfullt sätt tagit sig an att dokumentera sin hembygds sedan slutet av 1960-talet” och Gunnar för att han ”… på ett förtjänstfullt sätt tagit sig an att insamla och dokumentera sin hembygds historia” från 1800-talet fram till 1960-talet.

2020: Vedmora byalag, ”för dess forskning om byns gårdar, personer och historia samt för dess utveckling och förvaltande av Ångersjöns bad, vildmarksby och rastplats.”

2019: Coops personal, för att personalen i ”en butik för livsmedel är hjärtat i bygden. Service till turister och sommarboende i skärgård och sommarstugor”.

2018: Tosätters byhistoriska förening, för framför allt det kulturhistoriska arbetet med boken ”Tosätter, en by i Hälsingland”, där förening ”genom studier, utredningar och samtal på ett föredömligt sätt skapat ett dokument som visar byns historia och förvandling”.

2017: Stig Sundin, för sin livsgärning, att med stort ansvar och engagemang ha verkat för bygdens bästa inom föreningsliv och som samhällsbärare.

2016: Lars Heineman, för att han startade bygderådet i Enångers hembygdsförening, som fungerar som byalag för framför allt samhället Enånger.

2015: Ingemar och Marie Sandehult, för att de ”tillskapat hyreslägenheter i Enånger, Enångers Bed & Breakfast […] Bygdegården har åter blivit en samlingspunkt både för föreningar och enskilda.”

2014: Edsbacka servicehus, för ”ett hjärtligt mottagande, god omvårdnad och varierande aktiviteter”.

2013: Enångers idrottsklubb, för aktiva ledare, trogna funktionärer och många eldsjälar som skapar en stor ungdomsverksamhet.

2012: Sara Johansson, för engagemanget och initiativet till Tomtemys i Långvind, ett gratisnöje för hela familjen.

2011: Lindefallets sportklubb, för att drömmar om en ishall blev verklighet.

2010: Enångers Röda kors-krets, för engagemang för Enångersborna.

2009: Erik Nordin, för arbetet som gymnastikledare vid Enångers gymnastikförening och för hembygdsarbete.

2008: Tor-Alf Nilsson och Bosse Östlin, för Glada Hudik-teatern.

2007: Hans Ekbrink, för engagemanget med att skanna in gamla fotografier och glasplåtar från Enånger.

2006: Bernt Åkerlund, för arbetet med att rädda Enångers missionshus som sedan blev Enångers hembygdsmuseum och för hembygdsarbete.

2005: Elsy Ring, för ungdomsarbete med Enångers badmintonklubb.

2004: Arvid Westberg, för hembygdsarbete och berättarkonst.

2003: Nils Forsman, för hembygdsarbete med bland annat Bölans hembygdsförening.

2002: Gustav och Astrid Westling, för arbetet med Fågelhällans slalombacke.

2001: Yngve Johansson och Birgit Johansson, för arbetet med Fågelhällans slalombacke.

2000: Erik Asplund, för hembygdsarbete främst i Bölans hembygdsförening.

1999: Bengt Östlin, för ungdomsarbete i Enångers atletklubb som vunnit flera SM-medaljer.

1998: Hjalmar Åker, för hembygdsarbete, Borka brygga och mycket annat.

1997: Enångers kyrkokör, 100-års-jubileum.

1996: Hugo Enström, för hembygdsarbete och dialektordboken Enångersmålet.

1995: Östen Eriksson, för att han satte Enånger på jordgloben i tv.

Uppgifter om Årets Enångrare finns före 2021 på webbplatsen langvind.com.

Jörgen Bengtson
Foto: Hans Persson

Sidan uppdaterad 6 juli 2023