Minimal sjöfylla i Hälsingland

Hälsingarna håller sig nyktra till sjöss. Det visar den första tiden med nya, strängare regler för sjöfylla. I Hälsingland ökade inte antalet personer, som Kustbevakningen tog för misstänkt sjöfylleri. I Sverige som helhet ökade gripanden med 620 procent!

Nu gäller samma regler för den som rattar bil som båt. Gränsen för fylleri är 0,2–1,0 promille och för grovt fylleri över 1 promille.

I Hälsingland tog Kustbevakningen fyra personer i juni–juli för misstänkt sjöfylleri, oförändrat mot samma period förra året.

I Sverige som helhet blåste 216 positivt för sjöfylleri de två sommarmånaderna mot 30 personer under samma period förra året, alltså en ökning med 620 procent.

En skillnad finns dock. Fyllerigränsen till sjöss gäller bara båtar som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov på minst tio meter.

Jörgen Bengtson