Nya hus på Hälsingekusten?

Hudiksvalls kommun öppnar för strandnära bebyggelse på landsbygden. Detta öppnar i sin tur för hus och verksamheter längs Hälsingekusten i strandskyddade områden – om etableringen utvecklar en ort eller bygd.

Hudiksvalls kommun kallar därför till dialogmöten om ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”. Första mötet var i Delsbo i går. Kommande möten blir 2 februari i Forsa på Trogstagården, 9 februari i Njutångers Folkets hus och 23 februari i Rogsta på Östergrändens bygdegård. Mötena börjar klocka 18.30.

Avsikten med mötena är att inom strandskyddsområden ”göra det möjligt att långsiktigt utveckla en tätort, en by eller en region genom att tillåta verksamheter av skilda slag såsom campingplatser permanentbostäder, fritidshus mm”, skriver kommunen. Ett viktigt syfte med detta är att öka underlaget för lokal service.

Kommunen vill alltså inte ha nya orter, byar eller enskilda hus i attraktiva kust- och strandlägen. En etablering ska förstärka befintlig bebyggelse och verksamhet. Den ska förtäta glesbygden.

Det här öppnar för bebyggelse i Långvindsbruk, Långvinds fritidsområde, Njutånger, Saltvik och andra ställen på Hälsingekusten.

Den nya strandskyddslagen från 1 juli 2009 öppnar för dispens från strandskyddet, som inte var möjlig tidigare. Om kommunen och länsstyrelsen är överens finns goda möjligheter att bygga strandnära – så länge byggnationerna inte hotar kultur- och naturvärden. Man får alltså inte bygga bort de bästa platserna.

När de fyra mötena är genomförda, kommer kommunen att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Jörgen Bengtson