Fjällväg eller kustväg?

Vilken väg kommer turisterna till Jämtlands- och framför allt Härjedalsfjällen att ta framöver? Närmaste vägen via Bollnäs eller snabbaste vägen via Hudiksvall?

Motorvägen Söderhamn–Hudiksvall har gjort att Hälsingekusten kan bli vinnare, genom att resenärerna inte tar av vid Tönnebro, utan åker vidare på E 4:an till Hudiksvall och sedan tar riksväg 84 via Delsbo till Ljusdal och vidare norrut.

Inför detta hot samlar Bollnäs kommun, som har mest att förlora på den nya resvägen, intressenter bakom projektet Fjällvägen. Tillsammans med Söderhamns kommun, som skulle tjäna något mer på om resandeströmmen tar vägen förbi Söderhamn och E-center, har Bollnäs fått med sig kommunerna Ljusdal och Härjedalen samt destinationerna Järvsö, Vemdalen och Funäsdalen i kampanjen.

Projektet Fjällvägen har en budget på 4,7 miljoner kronor. Projektet ska pågå i tre år.

– Som vi ser det kommer det att bli någon form av förändring, men vi bedömmer att det kommer att gå fjällltrafik här även fortsättningsvis, men i vilken omfattning är svårt att säga, säger samhällsplanare Tony Stark, Bollnäs kommun, till Söderhamns-Kuriren (16/12 2011).

I Hudiksvall och Delsbo gnuggar man händerna. Det blir odiskutabelt mer fjälltrafik via dessa två orter från och med vintern 2011–2012. Frågan är hur mycket. Exploateringen är redan igång där E 4:an möter R 84:an. Här kommer ett servicecenter med bensinstation, restaurang och hotell.

Hudiksvalls kommun ser inget hot i projektet Fjällvägen, men inte heller något behov att satsa på exempelvis ett projekt Kustvägen.

– Alla signaler vi har fått är att man kommer att åka nya E 4, säger kommunalrådet Caroline Schmidt (C) till Söderhamns-Kuriren.

Hon tror att projektet kommer alla kommuner till godo. Fjällvägen stärker varumärket Hälsingland och ”kan öka besöksnäringen”.

Vi berättade i en artikel den 2 november om den nya vägens avtryck i korsningen E 4–R 84, Hälsingekusten drar. I en artikel fem veckor senare rapporterar vi att Ångersjöns restaurang fått fler resnärer, Nya E 4:an ger nya kunder.

Söderhamns syn på motorvägen Söderhamn–Hudiksvall är något kluven. Samtidigt som Söderhamn deltar i projekt Fjällvägen, arbetar kommunen för att få fler resenärer att ta vägen via Söderhamn och E-center. Redan innan E 4:an öppnade mellan Enånger och Söderhamn, planerade kommunens tillväxtråd att köra igång aktiviteter för att få fjällresenärerna att välja vägen via Söderhamn och Hudiksvall.

Jörgen Bengtson