Sätter fyr på Innerstön

I augusti sätter Holmen fyr på Innerstön i Hudiksvalls skärgård. Arbetet är i full gång för att genomföra en så kallad naturvårdsbränning på 35–40 hektar. Holmens planer är sedan att fortsätta bränna av skog vartannat år under 15 år. Områden som är aktuella för avbränning skiljs åt av brandgator, som ska hindra att elden sprider sig okontrollerat.

Naturvårdsbränning är en relativt ny företeelse. Den ger samma effekt som skogsbrand, men sker i kontrollerad skala.

Alla större markägare har krav på sig att bränna av en del av skogsinnehavet, för att säkra den ekologiska mångfalden. Vissa djur och svampar är helt beroende av död ved för sin överlevnad. Men även älgar och rådjur drar nytta av markbränningen, för i dess stället kommer ny växtlighet, i praktiken massor av färskt foder.

Men innan Holmen tänder eld på en tiondel av Innerstön, ska bolaget avverka skog. Avverkningen är igång sedan några veckor. För att inte Innerstön ska se ut som ett kalhygge eller en nedbränd ö från sjösidan, sparar Holmen en ridå av träd mot havet. När det är dags att bränna av i augusti, kommer Holmen också att skrämma bort djuren i det blivande brandområdet, så det inte blir lågornas rov.

Hälsingekusten.se skrev om den planerade naturvårdsbränningen den 21 november 2011, Holmen bränner ner Innerstön.

Jörgen Bengtson