Fiskeförbud i Gävleborg

I morgon börjar ett fiskeförbud att gälla längs hela Hälsinge- och Gästrikekusten. Förbudet gäller för, som det heter på byråkratsvenska, ”allt fiske med nät och andra mängdfångande redskap”.

Förbudet gäller 15 oktober–20 november 2012.

Länsstyrelsen Gävleborg ger inte någon som helst förklaring till fiskeförbudet, utan hänvisar bara till vilka föreskrifter som ger den rätt till att utfärda förbud.

Havs- och vattenmyndigheten införde förra året fiskeförbud längs hela länets kust mellan samma datum som i år, Stopp för sikfiske. Då betonade länsstyrelsen att förbudet hade tillkommit för att skydda siken, ”så att det i framtiden ska bli mer och större sik i södra Bottenhavet”. Sikens lekperiod är just 15 oktober–20 november.

Sedan 1990-talet har siken minskat längs Gästriklands och Hälsinglands kust. Sikarna har blivit färre och stora individer har blivit allt mer ovanliga på flera platser. Länsstyrelsen tror att nedgången beror på en kombination av påverkan från framför allt fiske, sälar, skarvar och miljöförändringar.

När förbudet kom för ett år sedan, höll Länsstyrelsen öppet för dispenser för yrkesfiskare med redskap på djupt vatten.

En annan hotad fisk längs kusten är strömmingen.

Jörgen Bengtson