Sanden åter på Hölick

En gång i tiden härskade sanden och elden över Hölicks sandstränder i Rogsta. Sedan kom människan och kuvade elden; växtligheten kunde sedan börja kuva sandstranden. Nu vill länsstyrelsen ändra på detta och skapa strandängar, där sanden har fritt spelrum.

År 2012 inventerade länsstyrelsen Hölicks naturreservat och fann att sanddynerna delvis var borta. Förklaringen är att människan har tämjt elden och tagit bort betande djur; den sista stora branden var 1888. Ännu för 50 år sedan var sanddynerna nakna, men under de senaste 50 åren har skog och annan växtlighet fått fäste.

Länsstyrelsen började hugga ner tallar och gå på annan växtlighet i mitten av april i år. Nu har länsstyrelsen rensat marken på träd, rötter och strandväxter.

Syftet är att åter ge sanden fritt spelrum på stranden. Kvar ligger stockar, död ved, som är ett kärt tillhåll för vissa sällsynta insekter. Därför är miljön i Hölicks naturreservat, enligt länsstyrelsens inventering, av riksintresse, för här finns ett stort bestånd av sandmarksinsekter, framför allt gaddsteklar.

Länsstyrelsen vill att fler ska både upptäcka den här miljön och röra sig i den – slita på strandängarna så sanden får ännu bättre spelrum.

– Vi ser gärna att folk rör sig i området för att trampa bort grässvålen, säger Klas Andersson, Länsstyrelsen Gävleborg, till Hudiksvalls Tidning (23/7 2013).

Allt ska dock inte bort från dynerna. Det gäller att skapa en balans mellan sandens fria spelrum och buskar som producerar nektar, strandängar med blommor, död ved och annat som ger ekologisk balans. Det kan också bli aktuellt att genomföra naturvårdsbränningar, som efterliknar tidigare skogsbränder. Länsstyrelsen är också positiv till att strandängarna åter får betande djur.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, skrev om länsstyrelsens arbete i artikeln Sanddyner åter på Hölick (22 april 2013).

Jörgen Bengtson