Fiskeförbud räddar siken?

I dag träder förbudet mot nätfiske av sik i kraft för tredje året i rad.

Fiskeförbud gäller längs hela Hälsinge- och Gästrikekusten. Förbudet gäller för, som det heter på byråkratsvenska, ”allt fiske med nät och andra mängdfångande redskap”. Förbudet gäller 15 oktober–30 november 2012, som är fiskens lekperiod.

Havs- och vattenmyndigheten införde 2011 fiskeförbud längs hela länets kust under sex höstveckor, Stopp för sikfiske, som sedan upprepades 2012, Fiskeförbud i Gävleborg. Länsstyrelsen betonade 2011 att förbudet hade tillkommit för att skydda siken, ”så att det i framtiden ska bli mer och större sik i södra Bottenhavet”. Nu börjar vi sannolikt se att fiskeförbudet gett resultat.

– Det entydiga svaret vi har fått är att det blir bättre. Upplevelsen från yrkesfiskare är att det finns mer sik nu än det har gjort på tio år, säger länsfiskekonsulent Kalle Gullberg till Hudiksvalls Tidning i dag.

Sedan 1990-talet har siken minskat längs Gästriklands och Hälsinglands kust. Sikarna har blivit färre och stora individer har blivit allt mer ovanliga på flera platser. Länsstyrelsen tror att nedgången beror på en kombination av påverkan från framför allt fiske, sälar, skarvar, klimat- och miljöförändringar.

Runt månadsskiftet oktober-november ska provfiske genomföras, för att se om siken har kommit tillbaka permanent.

– Det blir första chansen att verkligen se om siken återhämtar sig, säger Kalle Gullberg.

Jörgen Bengtson