Gäddfabriker levererar

Försöken med så kallade gäddfabriker – i år får Norrland sin första i Njutånger – är framgångsrika. Det visar studier från den första gäddfabriken i Sverige.

En gäddfabrik är en iordningställd våtmark, där en bäck eller å fyller på ett utgrävt område och gör det till våtmark, en gäddbassäng. Den blir sedan hem för massor av gäddyngel, som kan simma ut i havet.

Linnéuniversitetet har följt upp effekterna av den första gäddfabriken. Den ligger vid Oknebäck och Kronobäck i Mönsterås kommun. Gäddbassängen stod färdiga 2008. Studien visade att gäddbestånden ökat kraftigt.

– De förbluffande goda resultaten i Okne- och Kronobäck gjorde att Sportfiskarna startade upp Rovfiskprojektet som nu jobbar med att anlägga gäddfabriker längs hela Ostkusten, säger Joel Norlin från Sportfiskarna på webbplatsen www.sportfiskarna.se (20/12 2013).

– Sedan 2008 har lekpopulationen ökat med ungefär 120 procent, från cirka 1 400 till cirka 3 100 individer, säger Jonas Nilsson från Linnéuniversitetet.

Antalet utvandrande gäddyngel ökade mycket kraftigt och ”nådde nya rekordsiffror under 2013, med över 285 000 individer”, säger han.

Vad säger sportfiskarna om utvecklingen? Här finns inga siffror att redovisa, bara en utbredd uppfattning att beståndet ökat.

– Mycket tyder på det, även om det inte finns några siffror som visar hur mycket bättre fisket blivit. Jag har själv haft väldigt bra fiske och lokala sportfiskare rapporterar om goda fångster, säger Olof Engstedt, projektledare inom Rovfiskprojektet, till www.sportfiskarna.se.

Hälsingekusten.se skrev den 12 november 2013 om den framväxande gäddfabriken i Njutånger. Till våren kommer ett 2,4 hektar stort område öster om tätorten att bli våtmark, när man släpper på bäckvattnet. Uppströms bäcken ligger Mjuggsjön, som har gädda. Nedströms ligger Gårdsfjärden på norra sidan av Mössön. Om några år vet vi om gäddfabriken blir framgångsrik, eftersom det tar några år innan gäddan blir könsmogen.

Jörgen Bengtson