Ja till ny hamn i Skärså

Till sommaren får Skärså, Norrala, kommunal gästhamn. Kommunstyrelsen har sagt ja till markinlösen, upprustning av befintlig kaj och nybyggnation av brygga.

Sammanlagt satsar kommunen 900 000 kronor på hamnen i Skärså. Upprustningen av kajen har en prislapp på 650 000 kronor och bryggan på 250 000 kronor. Till detta kommer att kommunen ska köpa aktuellt markområde av Skärså samfällighetsförening för 25 000 kronor.

Skärså, med flaggskeppet Albertina (restaurang), är Söderhamns näst största besöksmål sommartid. Många kommer till Skärså sjövägen, så en fungerande gästhamn är en nödvändighet.

En annan nyhet är att kommunen också satsar på en borsttvätt för båtar för 800 000 kronor. Den kommer dock att vara stationerad i Sandarne båtklubb.

Frågan om gästhamn i Skärså är en utdragen historia. Skärså är i akut behov av ny kaj och brygga. I dag ansvarar Skärså samfällighetsförening för gästhamnen. År 2012 slog föreningen larm om att bryggan var i så dåligt skick att föreningen måste stänga den. Redan sommaren 2011 stod en stängning för dörren. Då hjälpte dock kommunen till att reparera bryggan.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har haft flera artiklar om Skärsås hamnproblem: Äntligen, riktig hamn i Skärså (27 januari 2015), Skärså får kommunhamn? (5 januari 2015) och Skärså utan gästhamn (25 september 2012).

Jörgen Bengtson