Ale igång med isbrytning

Vintern kom sent i år, men den kom med besked. Nu är isbrytningen i gång. Isbrytaren Ale har inlett årets isbrytningssäsong och assisterar fartyg till och från hamnarna längst i norr.

Mot slutet av nästa vecka räknar Sjöfartsverket med att isen ligger på hela Bottenviken. Det tar dock ett tag innan isbrytarna börjar dyka upp längs Hälsingekusten.

Som vanligt är det inte isens normaltjocklek – i dag cirka 20 centimeter i Bottenviken – som är problemet. Handelsfartyg har inga problem att ta sig fram om isen är slät och 20 till 30 centimeter tjock.

– Men isen ligger sällan slät som en dansbana. Vinden kan göra att det bildas vallar på ett par meters höjd och vidare blir det ofta issörja, säger Ulf Gullne, chef för isbrytarledningen på Sjöfartsverket, på verkets webbplats (7 januari 2016).

Sjöfartsverket ansvarar för att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Isbrytarna bryter is till havs och assisterar fartyg, som har problem att komma fram. Isbrytarna ger handelsfartygen hjälp genom att övervaka, dirigera, leda och bogsera fartyg.

Sverige har fem isbrytare – Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer – som alla är stationerade i Luleå. Till detta kommer Sjöfartsverkets arbetsfartyg – Baltica och Scandica – som har isbrytarförmåga. Vid behov hyr Sjöfartsverket dessutom in externa resurser. Sverige har även ett samarbete med Finland, som innebär att finländska isbrytare emellanåt assisterar på svenskt vatten och omvänt.

Ett annat statligt verk, SMHI, redovisar löpande isläget på sin webbplats, Havsis.

Jörgen Bengtson
Foto: Pixabay