Servicepunkter till Hälsingekusten

Under sommaren får Hälsingekusten tre ”servicepunkter”, som kommer att garantera viss grundläggande kommersiell och offentlig service i glesbygd. Servicepunkterna är knutna till livsmedelsbutikerna i Stanmäs, Enånger och Lindefallet. Ytterligare tre servicepunkter finns i Hudiksvalls inland, Ängebo, Friggesund och Näsviken.´

Livsmedelsbutikerna har skrivit samarbetsavtal med Hudiksvalls kommun på tre år. I avtalet preciserar butikerna vilken service de kan erbjuda. För varje service butiken erbjuder, betalar kommunen 10 000 kronor per tjänst.

Det kan vara att butiken erbjuder dator och internet, kaféhörna och turistinformation, hemsändningsuppdrag och viss kommunal information eller genomför minst tre kundaktiviteter per år. En butik som uppfyller minst tre av dessa kriterier, får kalla sig servicepunkt.

– På detta sätt blir de mindre butikerna en naturlig mötesplats för de boende på orten, säger landsbygdsstrateg Olle Persson i ett pressmeddelande.

– Tillgången till service är viktig för att landsbygden ska fungera som en plats att bo och verka på, säger kommunalråd Daniel Pettersson (V).

Hudiksvalls kommun prioriterar butiker tio kilometer från stadens mittpunkt och med cirka tio kilometer till nästa. Butikerna måste vara öppna året om, vilket gör att Sommarbutiken i Långvinds fritidsområde inte kan få del av stödet.

Ica StamnasKommunen har skrivit avtal med fem butiker och inom kort även med den sjätte, Coop i Enånger.

– Att kommunen gör denna satsning visar att man vill värna om lanthandeln och landsbygden. Vi har redan i dag en stor hemsändningsverksamhet långt ut på Hornslandet med egen kylbil. De övriga tjänsterna ser vi inget problem med att uppfylla. Vi tror att det kommer bli ett bra tillskott och locka även nya kunder till butiken, säger Linnea Mikaelsson, tillförordnad butikschef på Ica Nära i Stamnäs (bilden).

Frågan om servicepunkter lanserades av organisationen Hela Sverige ska leva inför valet 2014, vilket Hälsingekusten.se skrev i artikeln Servicepunkter på Hälsingekusten? (19 augusti 2014).

Jörgen Bengtson
Foto: Hudiksvalls kommun