Matavfall blir biogas
på Hälsingekusten

Insamlingen av matavfall, som ska bli biogas och därmed bränsle till fordon, har startat på Hudiksvallskusten. Sedan flera år är den igång på Söderhamnskusten och i Söderhamns kommun som helhet.

Insamlingen i Hudiksvalls kommun startade denna vecka, med bland annat villaområdet Sandvalla.

– Det är skönt att vi är igång nu och det är härligt att sandvallaborna har sorterat så bra i de bruna tunnorna, säger Eva B Nilsson, projektledare Tekniska förvaltningen, till www.hudiksvall.se.

Sopsorteringen innebär att hushåll och företag får en brun påse för matavfall och annat som går att kompostera. För restavfall gäller avfallspåsar av valfri modell.

Sopbilen har två fack och tömmer ett kärl i taget. Alla kärl lyfts upp till samma inkast, men en skiljevägg dras fram och tillbaka, så att påsarna ramlar ner i rätt fack, ett för matavfall och ett för restavfall (soppåsar). Den som inte vill sopsortera, får betala betydligt högre avfallstaxa.

Hudiksvalls kommun samlar in matavfall för miljöns skull, liksom drygt 200 av Sveriges 290 kommuner redan gör. Det handlar om mycket sopor, som tidigare gått till spillo: varje svensk slänger i snitt 173 kilogram matavfall per år.

Rötbart avfall blir till biogas, som i sin tur kan driva bussar, lastbilar och personbilar. Kommunen ger två exempel på webbplatsen om matavfall:
• En påse matavfall ger bränsle att driva en personbil cirka 4 kilometer
• En buss som drivs med biogas kan köra en kilometer på tio bananskal

Insamlingen i kommunen är uppdelar i fyra etapper. Etapp ett (kartan) startade denna vecka i delar av Hudiksvalls stad. Lagom till midsommar, vecka 24, ska insamlingen vara införd i huvuddelarna av Hudiksvalls stad och Idenors socken.

Efter sommaruppehåll börjar etapp två, med insamling i Vintergatsområdet i Idenor (vecka 40), fortsätter i Iggesund (40 och 42) och resten av socknarna Njutånger (42 och 44) och Enånger (44 och 46). Insamlingen fortsätter också norrut i återstående delar av centrala Hudiksvalls stad (46), östra delarna av Hudiksvall (46 och 47) samt Maln (47) och västra Rogsta socken (49).

Etapp tre och fyra genomför kommunen under 2018, med återstående del av kusten (östra Rogsta) och Hudiksvalls stad (främst Fiskarstan) samt den geografiskt stora, återstående delen av Hudiksvalls kommun: socknarna Hög, Forsa, Norrbo, Delsbo, Bjuråker samt resterande delar av Hälsingtuna.

– Det tar två år innan alla invånare har möjligheten att sortera ut sitt matavfall, berättar Hudiksvalls kommun på www.hudiksvall.se, där det också finns kartor på de två första etapperna.

Jörgen Bengtson
Karta: Hudiksvalls kommun