Stocka i kampen för
småskalig vattenkraft

På cirka 2 000 platser i Sverige finns vattenkraftverk i liten skala, till exempel i Stocka. Den småskaliga vattenkraften är hotad av bland annat Europeiska Unionen (EU) genom svenska staten, Älvräddarna och sportfiskare. Faceboosidan Stocka by the sea bryter en lans för den småskaliga vattenkraften.

På facebooksidan (8 januari 2018) visar man upp ”en 101 år gammal kulturhistoria”, vattenkraftverket i Stocka (bilden), som levererar miljövänlig, förnyelsebar el.

– Det finns cirka 2 000 liknande småskaliga vattenkraftverk i drift som tillsammans producerar sju procent av den förnyelsebara energi som kommer ifrån vattenkraft. De ger inga klimatutsläpp, eftersom de producerar förnyelsebar energi, skriver Stocka by the sea.

I dag ger den småskaliga vattenkraften jobb och el, det senare motsvarande 860 000 hushålls elförbrukning per år, räknat på cirka 5 000 kWh per hushåll och år.

– En siffra som enligt branschen kan fördubblas om man startar de kraftverk som är tagna ur drift, skriver Stocka by the sea.

Facebooksidan varnar för de som vill förvilda eller återställa de gamla vattenkraftverken.

Ett kraftverk, som fallit för förvildnings- eller återställningsbilan, är kraftverket i Sofieholm, Njutånger, som Långvind.com haft flera artiklar om, bland annat Pengar för att riva Sofieholm (21 mars 2016).

– Som motvikt har det bildats olika intressegrupper för att bevara de kulturhistoriska värden som i dag är en ren miljövänlig och hållbar energikälla. En av dessa landstäckande intressegrupper är Stödföreningen för småskalig vattenkraft, skriver Stocka by the sea.

I ett upprop manar Stödföreningen småskalig vattenkraft på sin facebooksida för att ”många små vattenkraftverk, kvarnar och sågar på landsbygden hotas av nedläggning”. Föreningen vill ”stoppa hetsjakten” på nedläggning av dessa verk, ”arbeta för att bevara dessa både för deras kulturhistoriska värde, men också för deras betydelse som en ren miljövänlig och hållbar energikälla”.

Jörgen Bengtson
Foto: Stocka by the sea

Nyheten uppdaterad 23 januari 2018