Bro till
Kastellholmen?

En böljande träbro från Hudiksvalls norra strand till Kastellholmen mitt i Hudiksvallsfjärden?

Det tänker sig Stefan Barenfeld, stads- och landsbygdsstrateg för Hudiksvalls kommun. På bilden presenterar han sin vision om Kastellbron.

I dag är Kastellholmen bara möjlig att nå under vintern på isen från småbåtshamnen. På sommaren måste man ha egen båt för att ta sig till holmen.

Detta vill Stefan Barenfeld ändra på. Han har låtit göra en skiss på hur bron skulle kunna se ut. Nästa steg blir att få loss pengar till en förstudie, med målet att göra verklighet av tanken på en smäcker träbro till Kastellholmen.

Tanken är då att man skulle kunna använda Kastellholmen för olika typer av evenemang och för besök.

Stefan Barenfeld presenterade sina tankar på årsstämman med Destination Glada Hudik i mars 2019. Han ser en träbro på cirka 250 meter som en turistisk dragare till Hudiksvall, som skulle få fler att besöka staden.

– Det blir strandpromenadens förlängda arm. Den ska vara öppen för alla och göra det möjligt att uppleva Kastellholmen under alla årstider, säger Stefan Barenfeld till Långvind.com och delar med sig av ytterligare skisser på bron (nedre bild).

– Det är ska gynna Hudiksvall. Det måste vara något som engagerar både båtklubben, besöksnäringen och enskilda företag, säger han. Här betonar han särskilt båtklubbens roll.

Stefan Barenfeld vill med Kastellbron engagera många – enskilda, föreningar, företag, kommunen – och skapa en ”vikänsla” kring bron.

Han har redan engagerat Bromangymnasiet. Elever i årskurs 2 på samhälls- och tekniklinjen arbetar med projekt kring utvecklingen av Kastellholmen. Dessa knyter an till miljö, hälsa, åretruntverksamheter, ekologi och Hudiksvallshistoria. Eleverna kommer att redovisas sina projekt i maj 2019. Visit Glada Hudik AB är också engagerad i arbetet, som ett led i att utveckla inre hamnen med skärgårdsturism och annan besöksnäring.

Kastellholmen är en liten ö i Hudiksvallsfjärdens inre del, belägen mellan Hudiksvalls stad och Idenors socken. Den hette tidigare Kutharet, vilket skvallrar om vilka som fanns på ön: sälar (”kut” betyder ”säl”).

Namnet har den fått från att det tidigare fanns ett kastell här med salutkanoner.

Kastellholmen är mer känd som stället, där segelfartygen under artonhundratalet lossade barlast och därmed fick ön att växa. Från början var Kastellholmen nämligen ett skär, men det har vuxit med både människans och naturens – landhöjningens – hjälp.

– Jag vill att bron och Kastellholmen ska bli en tydlig del av Hudiksvalls historia, säger Stefan Barenfeld, som vill knyta ihop Möljen, Strömmingssundet, gula hamnmagasinen, gråa bodarna och andra historiska delar med Kastellholmen.

Text och foto:
Jörgen Bengtson