Stopp för motorväg
genom Nordanstig?

Det ser inte ut att bli någon motorväg i Nordanstig, när Trafikverket bygget ny E 4:a runt Harmånger. Region Gävleborg säger nej till att bidra med pengar. Därmed faller den kommunala medfinansieringen, som bygger på att Gävleborg skulle ge ett rejält bidrag. Trafikverket är inte intresserat av att med egna medel omvandla den planerade trefältsvägen till fyrfältsväg, det vill säga slimmad motorväg.

Nordanstigs kommun lägger ner arbetet med att få till stånd en så kallad två-plus-ett-väg på den 22 kilometer lång sträckan, som är kantad av dödsfall. Sannolikt innebär det stopp för planerna på fyrfältsväg.

Bakgrunden är att Hållbarhetsnämnden inom Region Gävleborg har beslutat att inte anslå pengar för en dubbelfilig E 4:a. Regionen har 953 miljoner kronor att lägga på infrastruktur i länet, men de pengarna går framför allt till länsvägar, inte riksvägen Europaväg 4.

– E 4 är en nationell stamväg som ska finansieras av nationell plan genom regeringens prioriteringar, säger Fredrik Åberg Jönsson (V), som är ordförande för Hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg, till Helahälsingland.se (26 april 2019:

Nordanstigs kommun har arbetat med att försöka få ihop en medfinansiering på 120 miljoner kronor från regionerna i Gävleborg och Västernorrland samt grannkommunerna.

Trafikverket kräver medfinansiering för att bygga den 22 kilometer långa sträckan som fyrfilig väg. Nu fortsätter planeringen för att bygga en två-plus-ett-väg för cirka 1,4 miljarder kronor, med planerad byggstart 2022. Delar av sträckan blir dock fyrfältsväg, främst den planerad landskapsbro genom Harmånger.

Trafikverkets bedömning är en byggtid på tre år.

Hastigheten blir samma som för motorväg, 110 kilometer per timme. Vägen får mitträcke och planskilda korsningar

När trafiken ökar, blir det sannolikt aktuellt med att bygga om vägen till fyrfältsväg.

Bilden visar de olika alternativa sträckningarna förbi Harmånger, där kommunen och Trafikverket valde den västra sträckningen.

Hälsingekusten.se, tidigare Långvind.com, har tidigare haft flera artiklar om nya E 4:an genom Nordanstig: Ny E 4 väster om Harmånger (16 februari 2018),  Lutar åt att nya E 4:an går öster om Harmånger (29 september 2017) och Nytt E 4-avsnitt 2018 (11 december 2015).

Jörgen Bengtson
Karta: Trafikverket